Zväz vojakov Slovenskej republiky

Rokovanie s ministrom obrany SR

Minister obrany SR Martin Sklenár na podnet prezidenta ZV SR prijal 22.júna 2023 delegáciu ZV SR zastúpenú prezidentom plk. v. v. Ing. Gabielom Merňákom a viceprezidentom pre zahraničné aktivity plk. v.v. Ing. Eduardom Csongom.   Na rokovaní bol prítomný aj generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin Jakál.
Predmetom rokovania bola otázka aktuálneho stavu v zväze, otázka rozvoja Asociácie vojenských občianskych združení SR a Únie výsluhových dôchodcov SR, ako aj otázka pripravovanej Medzinárodnej konferencie  „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“ a Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň. Prezident ZV SR vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu zväzu s Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR pri príprave a realizácii najmä našich medzinárodných aktivít. Poďakoval za dôveru, ktorú Ministerstvo vyjadrilo podporou zväzu pri integrácii vojenskej komunity v AVOZ SR a zároveň za pridelenie štátnej podpory MO SR na aktivity s tzv. „pridanou hodnotou“ v roku 2023.
Diskusia bola zameraná aj na súčasné dianie vo veci udržania a posilnenia sociálnych istôt výsluhových dôchodcov v pôsobnosti MO SR, mimoriadnej valorizácii  a valorizácii výsluhových dôchodkov, ako takej. Minister konštatoval, že je informovaný o dianí v tejto oblasti. Predstavitelia MO SR zhodne vyjadrili vôľu vyjsť v ústrety pri zabezpečení priestorov pre prácu klubov tam, kde je to potrebné a tam, kde to situácia umožní. Zároveň bola prediskutovaná otázka doplnenia resp. obnovy uniforiem pre záujemcov zo strany zväzu. V tomto je situácia zložitejšia najmä z dôvodu nedostatku uniforiem ani pre profesionálnych vojakov. Bolo navrhnuté vrátiť sa k tejto téme neskôr.
Viceprezident zväzu plk. v.v. Ing. Eduard Csonga detailne informoval ministra o organizačnom a odbornom rámci konferencia a jej sprievodných podujatí akými sú prezentácie vybraných spoločností obranného priemyslu a ich výrobkov v mieste konania konferencie. Minister vyjadril vôľu byť prítomný na prvom dni konferencie, čo je znakom dôvery vo zväz a tomuto podujatiu. Mimochodom toto podujatie je s veľkým záujmom a rešpektom sledované aj zo strany zahraničných partnerov, čo dokazuje aj veľká plánovaná  účasť nielen vedenia EUROMIL, ale aj spojencov z krajín naprieč Európou od Veľkej Británie až po Grécko.
Na záver rokovania prezident pozval ministra obrany SR na Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň a poďakoval za otvorený a konštruktívny prístup Ministerstva  obrany SR a Ozbrojených síl SR k spolupráci so zväzom.

Text: Gabriel Merňák

Loading