Zväz vojakov Slovenskej republiky

Rokovanie Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky

23. októbra 2023 o 15.00 hod sa v priestoroch Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktivít v Bratislave uskutočnilo 4. rokovanie AVOZ SR. Hlavným cieľom bolo prediskutovať najmä otázky ochrany sociálnych náležitostí výsluhových dôchodcov prostredníctvom ÚVD SR a návrh postupu ďalšieho zjednocovania vojenských občianskych združení do jednej organizácie.
K 1. 7. 2023 bola poberateľom výsluhových dôchodkov odopretá tzv. mimoriadna valorizácia výsluhových dôchodkov. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSPĽP) vydalo stanovisko, že takýto prístup je v rozpore s ústavou a porušujú sa tým ľudské práva. Prezidentka SR toto akceptuje a následne odporúčala vrátiť sa k tejto otázke po voľbách do NR SR, to znamená až po menovaní novej vlády SR. Na rokovaní k tejto otázke na MV SR boli prítomní len prizvaní civilní zamestnanci MO SR, čo je v príkrom rozpore s povahou veci, keďže žiadny predstaviteľ OS SR nebol ani pozvaný, aby mohol hájiť oprávnené záujmy a právo vojakov.
Ďalej v uplynulom období vzniklo veľmi vážne riziko ohrozenia záujmov vojakov, keďže byty v správe BARMO sú odpredávané neštandardným spôsobom a zmluvy na užívanie bytov sú uzavreté na dobu určitú, po ktorej nájomcu môže rezort obrany vysťahovať z bytu. Prezident ZV SR bude na najbližšom Valnom zhromaždení ÚVD SR presadzovať čo najskoršie riešenie Týchto otázok.
Klub vojenskej histórie GABRIŠ informoval o príprave veľkolepej akcie v roku 2024 na 105. výročie návratu gen. M. R. Štefánika do vlasti. Bolo odsúhlasené, že AVOZ SR aktivitu podporí.
Združenie klubov vojenskej histórie informovalo o aktivite v Komoči, na počesť najväčšej tankovej bitky na území SR. Združenie zároveň spravuje už fungujúcu facebookovú stránku AVOZ SR.
Predstaviteľ ZV SR informoval, že je zriadené nové OZ s názvom Vojenská spoločnosť KARPATY, ktorého registrácia na MV SR a začlenenie do štruktúry AVOZ SR, ako v poradí už dvanásteho člena sa očakáva v najbližšom období.
SZVvZ navrhol ZV SR aby zväz preveril, či má záujem zaradiť svoje strelecké súťaže v Leviciach a Novom Meste nad Váhom do systému SZVvZ.
Klub generálov informoval, že dňa 1. 11. 2023 bude odhalený Národný pamätník príslušníkom ozbrojených a záchranných zborov, ktorí zahynuli v službe od vzniku SR, na ktorý bol zriadený transparentný účet. Miesto pamätníka je pred Katedrálou sv. Šebastiána, Bratislava – Rača, Pekná cesta č.2.
K návrhu ďalšieho zjednocovania vojenských občianskych združení do jednej organizácie bolo rozhodnuté, že poverený člen AVOZ SR, plk. v.v. Ing. Július Kováč (predseda Klubu vojenskej histórie- GABRIŠ) bude tlmočiť postoj AVOZ SR – nájdete ho v priloženom dokumente v plnom znení.

plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák
prezident ZV SR a predseda  AVOZ SR

Loading

Priložené dokumenty