Zväz vojakov Slovenskej republiky

Prístupové rokovanie o vstupe do Asociácie vojenských občianskych združení SR

V stredu 15. februára 2023 sa v priestoroch Posádkového klubu v Bratislave uskutočnilo rokovanie občianskych združení s profesijným vzťahom k OS SR, ktoré prejavili záujem o vstup do Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR). Cieľom rokovania bolo informovať záujemcov o podstate, poslaní a cieľoch AVOZ SR a zároveň dohodnúť ďalší postup pri integrácii jednotlivých občianskych združení do tejto platformy spolupráce. Na rokovaní bolo zastúpených 20 občianskych združení:

 • AVOZ SR (zastupuje 6 občianskych združení)
  • Zväz vojakov SR
  • Klub generálov SR
  • Slovenský letecký zväz Dr. M.R. Štefánika
  • Klub vojenských výsadkárov SR
  • UN Veteran Slovakia
  • Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít
 • Združenie klubov vojenskej histórie (zastupuje viac ako 30 klubov vojenskej histórie na Slovensku)
 • Klub priateľov vojenskej dopravy
 • Klub vojenskej histórie – GABRIŠ
 • Aviatický klub S/Ldr Otta Smika, DFC
 • Slovenský klub 1. prieskumného práporu
 • Klub vojenský veterán Bratislava
 • Klub Vojenského útvaru 3853 Bratislava
 • Klub veteránov spravodajských služieb
 • Klub veteránov letiska Kuchyňa
 • Cech puškárov a delostrelcov
 • Spoločnosť M. R. Štefánika
 • Únia vojnových veteránov SR
 • Klub vojenských dôchodcov LIPTOV
  Pozn.: ďalšie 3 občianske združenia prejavili záujem o vstup do AVOZ SR, avšak okolnosti im nedovolili zúčastniť sa na rokovaní. Prezident ZV SR bude s nimi rokovať o ich prípadnom vstupe do AVOZ SR v osobitne dohodnutom termíne. Účastníci rokovania podporujú myšlienku rozšírenia AVOZ SR. Vyjadrili konštruktívne návrhy na ďalšie budúce zameranie a pôsobnosť asociácie v oblasti ochrany oprávnených záujmov a práv vojakov. Zhodli sa na tom, že táto téma je nanajvýš dôležitá v súčasnosti, keď je treba venovať osobitnú pozornosť nielen ochrane, ale aj rozvoju sociálnych náležitostí poberateľov výsluhových dávok v pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Účastníci rokovania dohodli ďalší postup pri úprave existujúceho Memoranda o spolupráci v rámci AVOZ SR s cieľom jeho podpísania v horizonte 3-4 mesiacov.

Loading

Priložené dokumenty