Zväz vojakov Slovenskej republiky

Prezentácia problematiky žien v Ozbrojených silách Slovenskej republiky

ZV SR plánuje v nasledujúcom období rozpracovať otázky problematiky „Ženy v Ozbrojených silách Slovenskej republiky“. Prezídium ZV SR v úzkej spolupráci s klubom v Prešove pripravilo návrh ďalšieho postupu, ktorým sa naplní tento zámer. Výsledky plánu práce v tejto oblasti by mali byť základom na prezentáciu aktuálneho stavu a návrhov na ďalší postup v tejto oblasti pre rezort obrany SR na septembrovej medzinárodnej konferencii „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka “ .

Rozpracovaním tejto oblasti a prípravou podkladov na vypracovanie vystúpenia na konferencii je poverená členka klubu ZV SR v Prešove pani Mária Cvancigerová. K tomu plánuje  komunikovať s členkami jednotlivých klubov ZV SR.

Loading