Zväz vojakov Slovenskej republiky

Podpis MEMORANDA združeniami AVOZ SR

Dňa 5. marca 2024 sa po ukončení pietnej spomienky na štyroch popravených slovenských generálov v objekte MO SR v priestoroch vojenskej kaplnky za prítomnosti generálneho vikára OS SR plk. Mons. PaedDr. Jozefa Michalova a generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov MO SR Martina Rímeša stretli predstavitelia Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky AVOZ SR.
Na základe spoločnej dohody bol spracovaný nový text Memoranda, ktorý je oproti doterajšiemu rozsahom skrátený, ale zároveň rozširuje rozsah pôsobenia jeho členov, čím otvára možnosť vstupu pre ďalšie občianske združenia. Rozširuje základnú oblasť záujmu aj o samotnú obranu a prípravu na obranu štátu. Stretnutie riadil predseda AVOZ SR plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák.
Memorandum podpísali štatutári Klubu generálov SR, UN Veteran Slovakia, Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktivít, Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika, Klubu vojenskej histórie Gábriš, Vojenskej spoločnosti KARPATY, Cechu puškárov a delostrelcov v Bratislave,
 Za Zväz vojakov SR Memorandum podpísal štatutár genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek.

Loading

Priložené dokumenty