Zväz vojakov Slovenskej republiky

Poďakovanie Mariánovi Mjartanovi

Dňa 30. októbra tohto roku Marián Mjartan ukončil, po šesťročnom pôsobení, svoju prácu vo funkcii tajomníka Prezídia Zväzu vojakov Slovenskej
republiky.
Marián túto funkciu vykonával s nasadením, s využívaním svojich dlhoročných skúseností v oblasti športu. Preto mu problematika plánovania,
koordinácie činnosti či financovania a získavania sponzorov pre občianske združenia nebola cudzia. Dokázal to, čo sa nám nedarilo roky. Skompletizoval
a archivoval dokumentáciu Zväzu, sprehľadnil plánovanie a čerpanie finančných prostriedkov, zmobilizoval i mňa samotného na aktívne získavanie
sponzorských príspevkov. Dnes nám je úplne a do detailu jasné, ako a na čo čerpáme naše finančné prostriedky a čo je najdôležitejšie, vďaka nemu sme sa
dostali z červených čísel a náš rozpočet je tak prebytkový. Vytvoril si vynikajúce profesionálne vzťahy s príslušnými zložkami Ministerstva obrany SR,
s ktorými sme museli komunikovať. Pre mňa bol v tejto funkcii perfekcionista. Nemal som príležitosť sa s Tebou osobne rozlúčiť na poslednom rokovaní
Prezídia. Preto Ti chcem Marián aspoň takouto cestou a verejne poďakovať za to všetko, čo si pre nás vykonal a čo si nás naučil. Veru, človek sa učí v každom
veku. Ďakujem za všetko vynaložené úsilie a výborné nápady. Ďakujem i za Tvoju neúnavnosť, ako si ma tlačil, ak som niečo „nestíhal“ podľa Tvojich
predstáv. Vždy to bolo na prospech veci a posúvalo nás to dopredu. Marián, aj pri príležitosti Tvojho okrúhleho životného jubilea, Ti prajem do
ďalších rokov pevné zdravie, šťastie a spokojnosť spolu s rodinou. Teším sa na ďalšie stretnutia s Tebou.

genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek
1. viceprezident ZV SR

Loading