Zväz vojakov Slovenskej republiky

Oslavy 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej operácie

Prednosta okresného úradu vo Svidníku, primátorka mesta Svidník, predseda Prešovského samosprávneho kraja, minister obrany SR a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov spoločne zorganizovali oslavy 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej operácie.
Oslavy sa začali pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle. Neskôr nasledovalo tiché kladenie vencov pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu v centre mesta Svidník a nakoniec tiché kladenie vencov k Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku.
Oslavy svojim menším rozsahom ako obvykle a tichým spôsobom ich priebehu v meste Svidník boli poznačené prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine. Napriek tomu boli oslavy dôstojným pripomenutím hrdinského boja vojakov všetkých zúčastnených armád bojujúcich v Karpatsko-duklianskej operácii proti presile fašistických nemeckých okupačných síl.
Za Zväz vojakov SR sa osláv zúčastnili prezident zväzu plk. v.v. Gabriel Merňák, člen prezídia pplk. v.v. Juraj Bašista a predseda klubu v Žiline pplk. v.v. Juraj Drotár. Položením vencov nielen pri pamätníku na Dukle, ale aj pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu a pri pamätníku vo Svidníku si rovnako uctili pamiatku hrdinov a padlých v tejto, pre neskoršie formovanie slovenskej štátnosti mimoriadne vojenskej významnej operácie.
Text a fotografie: Gabriel Merňák