Zväz vojakov Slovenskej republiky

Oslavy 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej operácie

Prednosta okresného úradu vo Svidníku, primátorka mesta Svidník, predseda Prešovského samosprávneho kraja, minister obrany SR a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov spoločne zorganizovali oslavy 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej operácie.
Oslavy sa začali pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle. Neskôr nasledovalo tiché kladenie vencov pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu v centre mesta Svidník a nakoniec tiché kladenie vencov k Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku.
Oslavy svojim menším rozsahom ako obvykle a tichým spôsobom ich priebehu v meste Svidník boli poznačené prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine. Napriek tomu boli oslavy dôstojným pripomenutím hrdinského boja vojakov všetkých zúčastnených armád bojujúcich v Karpatsko-duklianskej operácii proti presile fašistických nemeckých okupačných síl.
Za Zväz vojakov SR sa osláv zúčastnili prezident zväzu plk. v.v. Gabriel Merňák, člen prezídia pplk. v.v. Juraj Bašista a predseda klubu v Žiline pplk. v.v. Juraj Drotár. Položením vencov nielen pri pamätníku na Dukle, ale aj pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu a pri pamätníku vo Svidníku si rovnako uctili pamiatku hrdinov a padlých v tejto, pre neskoršie formovanie slovenskej štátnosti mimoriadne vojenskej významnej operácie.
Text a fotografie: Gabriel Merňák

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.