Zväz vojakov Slovenskej republiky

OSLAVY 30. VÝROČIA VZNIKU OS SR V BREZOVEJ POD BRADLOM

V sobotu 23. septembra 2023 sa delegácia ZV SR vedená prezidentom zväzu zúčastnila druhého dňa ústredných osláv 30. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Súčasťou osláv bola spomienka pri Pamätníku hurbanovských bojov z roku 1848 v Brezovej pod Bradlom a slávnostný nástup vojakov na Námestí gen. M. R. Štefánika spojený s odovzdaním medailí a vyznamenaní udelených ministrom obrany SR a náčelníkom Generálneho štábu OS SR.

Na podujatí boli prítomní okrem ministra obrany SR Martina Sklenára, náčelníka Generálneho štábu OS SR, zástupca NGŠ AČR, veteráni boja za oslobodenie počas 2. svetovej vojny, ako aj veľvyslanci viacerých krajín, vojenskí pridelenci, predstavitelia mnohonárodnej predsunutej skupiny NATO na Lešti a ďalší významní hostia z vedy a kultúry, ktorí pracujú na úseku bádania a uchovávania historických faktov nielen o bojoch za národnú slobodu na Brezovej, ale aj historickým dejom, ktoré tomu predchádzali a nasledovali až do vzniku Československa. Osláv sa zúčastnili aj predseda klubu v Seredi pplk. v.v. Ing Ondrej Urban, predseda klubu v Novom Meste nad Váhom pplk. v.v. Ing. Kamil Krištofík, člen rady klubu v Piešťanoch plk. v.v. Ing. Ján Paulech a ďalší členovia klubu v Pezinku, Piešťanoch, v Novom Meste nad Váhom a v Seredi.

Medzi ocenenými bol predseda klubu v Novom Meste nad Váhom pplk. v. v. Ing. Kamil Krištofík, ktorý z rúk ministra obrany SR a náčelníka Generálneho štábu OS SR prevzal medailu k 30. výročiu vzniku OS SR.

Text: Gabriel Merňák, Ondrej Urban
Foto: Ivan Kvačkaj (klub Pezinok)

Loading