Zväz vojakov Slovenskej republiky

Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva – starobné dôchodky

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej ako „Stredisko“) dostalo 5. septembra 2022 podnet vo veci diskriminačného konania Sociálnej poisťovne – ústredie. Vo svojom odbornom stanovisku Stredisko, ako národný antidiskriminačný orgán konštatuje, že postup Sociálnej poisťovne, pri ktorom nezhodnocuje vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia obdobie výkonu služby príslušníkov zborov, ktoré pre výšku výsluhového dôchodku hodnotiť nemožno, keďže nezaložilo nárok na výsluhový dôchodok alebo nemalo vplyv na jeho výšku, predstavuje nepriamu diskrimináciu v oblasti sociálneho zabezpečenia z dôvodu iného postavenia.

Loading

Priložené dokumenty