Zväz vojakov Slovenskej republiky

Mimoriadne ocenenie ZV SR ku dňu Ozbrojených síl SR

Ozbrojené sily Slovenskej republiky si uctili deň Ozbrojených síl SR v sobotu 24. septembra 2022 slávnostným nástupom a položením vencov k Pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste.
Zväz vojakov SR na podujatí reprezentovali prezident plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák a 2. viceprezident plk. v.v. Ing. Ján Paulech. Pamiatku hrdinov meruôsmych rokov a historické udalosti, ktoré stáli pri zrode novodobých ozbrojených síl si uctili položením venca pri mohyle na Prietržskej ceste spoločne s Ozbrojenými silami, predstaviteľmi Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu OS SR, Klubu generálov SR na čele s jeho predsedom a zároveň 1. viceprezidentom Zväzu vojakov SR genpor.v.v. Ing. Petrom Vojtekom a ostatných občianskych združení s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky združených vo formáte OZ7+, zahraničnými vojenskými diplomatmi a čestnými hosťami.
Oslavy dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky neskôr pokračovali na námestí v Brezovej pod Bradlom udelením vojenských medailí a vyznamenaní, ocenením najlepších zo svojich radov, ako aj ocenením vojnových veteránov a organizácií spolupracujúcich s rezortom obrany. Pred nastúpenými jednotkami OS SR, mnohonárodného bojového zoskupenia NATO na Lešti, zahraničnými diplomatmi, čestnými hosťami a občianskou verejnosťou prijal prezident zväzu z rúk náčelníka GŠ OS SR generála Daniela Zmeka mimoriadne ocenenie zväzu „Pamätný kríž NGŠ OS SR“ za prínos v rozvoji spolupráce s OS SR. K oceneniu zväzu osobne zablahoželal aj minister obrany SR Jaroslav Naď.
V rámci popoludňajšieho programu predviedli vojaci ukážky vycvičenosti všetkých zložiek ozbrojených síl a Vojenskej polície. Boli to napr. ukážky nasadenia operátorov špeciálnych síl s pomocou vrtuľníkov UH-60 Black Hawk. Verejnosť si mohla prezrieť vystavenú vojenskú techniku z výzbroje OS SR a spojencov z mnohonárodnej bojovej skupiny NATO, ktorá pred niekoľkými dňami úspešne ukončila certifikačný proces.
Záver podujatia patril vystúpeniam populárnych slovenských hudobných skupín a tanečných súborov vrátane vojenskej hudby ozbrojených síl a show programu čestnej stráže.
Text: plk. v. v. Gabriel Merňák
Foto: pplk. v. v. Ondrej Urban a Gabriel Merňák

Loading