Zväz vojakov Slovenskej republiky

Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň 2022

V dňoch 2. – 3. septembra 2022 sa uskutočnil 27. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň.
Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň má už svoju pevnú tradíciu a svojim poslaním každoročne odovzdáva významné posolstvo vďaky a úcty všetkým obetiam druhej svetovej vojny, ale najmä obetiam účastníkov Slovenského národného povstania. Toto významné športové podujatie už 27. krát organizoval Zväz vojakov Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, za významnej pomoci Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Hotelom GRANIT Tatranské Zruby a Horskou záchrannou službou Starý Smokovec.
Tohtoročné podujatie bolo rozdelené na dve základné časti do dvoch dní a to:
· 2. septembra 2022 príjazd účastníkov výstupu, hostí a zabezpečujúceho personálu do hotela GRANIT v Tatranských Zruboch,
· 3. septembra 2022 skorý ranný výstup vrcholových družstiev a ostatných účastníkov na vrchol Kriváňa, tradične z dvoch štartovacích bodov – Tri Studničky a Štrbské Pleso, Súbežne s tým sa v čase od 8.30 do 9.00 uskutočnilo slávnostné kladenie vencov pri pomníku SNP na brehu Štrbského Plesa.
Už tradične sa výstupu zúčastnili nielen členovia Zväzu vojakov SR, príslušníci Ozbrojených síl SR, ale aj vojaci vo výslužbe, sympatizanti Zväzu vojakov SR, občianska verejnosť ako aj zahraniční hostia. Na kladení vencov pri pomníku SNP sa za Ministerstvo obrany SR nezúčastnil nik. Ozbrojené sily SR reprezentoval brigádny generál. Ing. Martin Stoklasa, veliteľ strategického centra krízového manažmentu OS SR. Už tradične sa kladenia vencov zúčastnili zahraničné delegácie z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Ruskej federácie, ako aj delegácie z Kórejskej republiky, Čínskej ľudovej republiky. Zástupca veliteľa mnohonárodných síl NATO na území SR pplk. Dűvel položil veniec v zastúpení veliteľa jednotky plk. Bujárka (CZE). Veniec položili k pomníku aj predstavitelia Amerického úradu pre spoluprácu v oblasti obrany(ODC), ktorí je dislokovaný v priestoroch MO SR.
Na ceremoniáli vystúpil s príhovorom prezident Zväzu vojakov SR plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák. Generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR a Ozbrojených zborov SR plk. Viktor Sabo spoločne s ordinárom Ozbrojených síl SR a Ozbrojených zborov SR Mons. Rábekom poskytli zúčastneným duchovné slovo a viedli modlitbu za padlých a hrdinov SNP. Za Ozbrojené sily Slovenskej republiky pozdravil účastníkov výstupu brigádny generál Ing. Martin Stoklasa. Niektorí účastníci kladenia vencov absolvovali výstup na Kriváň bezprostredne po ukončení ceremoniálu. Výstup bol úspešný, podľa údajov organizátorov a veliteľov vrcholových družstiev sa výstupu zúčastnilo 1258 účastníkov. Na výstupe a ani po ňom nebol zaznamenaný žiaden ani ten najmenší úraz. Dobrá organizácia a zabezpečenie celého podujatia dáva predpoklady na úspešné pokračovanie tradície aj v nasledujúcich rokoch.

Text: Gabriel Merňák
Foto: Gabriel Merňák a Marek Krištof

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.