Zväz vojakov Slovenskej republiky

List prezidenta EUROMIL pána Emanuela Jacoba ministrovi zahraničných vecí

Prezident EUROMIL pán Emanuel Jacob adresoval ministrovi zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky list, v ktorom zdôraznil potrebu zabezpečenia a presadzovania ľudských práv, základných slobôd a sociálno-profesionálnych záujmov vojenského personálu všetkých hodností v Európe a zdôraznil, že EUROMIL presadzuje koncepciu „občana v uniforme“. Vojak ako taký má rovnaké práva a povinnosti ako ktorýkoľvek iný občan.
Nedávne politické rozhodnutia týkajúce sa prehlbovania spoločnej európskej obrany a nedávno schválený strategický plán smerom k silnejšej a integrovanejšej Európskej obrane vyvolávajú vážne otázky týkajúce sa sociálnych a pracovných práv mužov a žien stojacich za vojenskými jednotkami, ktoré budú predurčené na napĺňanie týchto politických ambícií.
V liste vyzval, aby štátne orgány venovali tejto oblasti náležitú pozornosť a ponúkol, že EUROMIL je kedykoľvek k dispozícii na ďalšiu diskusiu a výmenu názorov na túto tému.
Prezident ZV SR zaslal list na vedomie aj ministrovi obrany SR.
Text: Gabriel Merňák

Priložené dokumenty