Zväz vojakov Slovenskej republiky

Informácia o stave riešenia služobných bytov v rezorte obrany

Na základe žiadosti prezidenta Únie výsluhových dôchodcov SR pána JUDr. Hristo Gluškova, ktorá bola vyvolaná zástupcami Zväzu vojakov SR v tejto únii, sme obdržali odpoveď z MO SR, ktorú zverejňujeme. Vyvíjame iniciatívu, ktorej cieľom je konečné vyriešenie situácie týkajúcej sa okolo 300 nájomcov služobných bytov – bývalých vojakov. Tí do dnešného dňa nemajú istotu definitívneho užívania alebo možnosti odkúpenia služobného bytu. Zmluvy majú totiž len na dobu určitú. Toto je priebežná informácia, vo veci konáme ďalej.

genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek
štatutár ZV SR

Loading

Priložené dokumenty