Zväz vojakov Slovenskej republiky

Informácia o postupoch domáhania sa odopretej mimoriadnej valorizácie

Únia výsluhových dôchodcov SR po zoznámení sa so stanoviskami a odporúčaním advokátskych kancelárii k mimoriadnej valorizácii dôchodkov v roku 2023 informuje, že okrem doterajších aktivít t. j. zaslanie podnetu ombudsmanovi (vrátane doplnenia), Vojenskému ombudsmanovi (vrátane doplnenia) a žiadosti prezidentke SR (vrátane doplnenia) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR o súlade citovaného zákona s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR v spojení s čl. 39 ods. 1 Ústavy SR, na Ústavný súd SR sa odporúča našim členom obhajovať svoje práva aj individuálne, kde advokátska kancelária Jánošík odporúča dve možnosti:
1. Napádať rozhodnutia o zvyšovaní výsluhových dôchodkov, ktoré budú vydané na výsluhové dôchodky opravnými prostriedkami alebo
2. Požiadať o zvýšenie výsluhového dôchodku príslušný orgán (MV SR) podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. a po obdŕžaní negatívneho rozhodnutia toto napadnúť opravnými prostriedkami a využiť všetky inštancie.
Advokátska kancelária nám vo svojom stanovisku ponúkla vypracovanie vzorov takýchto opravných prostriedkov a zastupovanie účastníkov v správnom konaní pred súdom (bližšie informácie k tomu zašle do 11.8.2023)
ÚVD SR (APVV, ZV SR. ABSD, AHD)

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.