Zväz vojakov Slovenskej republiky

Spomienka na hrdinov západného odboja

Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR zorganizovalo 10. novembra 2022 pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov pri pamätníku Západného odboja na Šafárikovom námestí v Bratislave spomienku na hrdinov bojujúcich počas 2. svetovej vojny proti fašizmu na bojiskách západnej Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu. Položením vencov si uctili pamiatku vojakov spolu s predstaviteľmi veľvyslanectva Veľkej Británie v Slovenskej republike, zástupcovia Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu OS SR, ako aj slovenských profesijných občianskych združení. Spomienku a pietu si svojou prítomnosťou uctila, tak ako každý rok, aj pani Alisa Domanová, účastníčka protifašistického odboja. Za ministerstvo obrany sa prítomným prihovoril generálny tajomník ministerstva obrany Peter Kozák, ktorý uviedol: „Nezabúdajme nielen na ich ohromnú nebojácnosť a odvahu, no pamätajme tiež na to, že nimi vybojovaná bezpečnosť, stabilita a trvalý mier v Európe závisí aj od našej ochoty neustále bojovať za hodnoty, za ktoré oni prelievali krv a umierali. Česť ich pamiatke!” a zdôraznil súvislosť vojnového utrpenia našich predkov so súčasným dianím, keď sa v Európe opäť bojuje vo vojnovom konflikte na Ukrajine. Veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Nigel Baker sa v príhovore vyslovil za mierové riešenia konfliktov na kontinente, aby sme sa poučili z vojnových utrpení minulých čias a nedopustili ich opakovanie. Zväz vojakov SR na pietnej akcii zastupoval prezident zväzu plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák a plk. v. v. Ing. Eduard Csonga z klubu Pezinok. (O. Urban)

Loading