Zväz vojakov Slovenskej republiky

18. zasadanie Zväzovej rady

23. – 24. novembra 2023 sa v Tatranských Zruboch uskutočnilo 18. zasadanie Zväzovej rady, ako najvyššieho orgánu Zväzu medzi snemami.
Samotnému rokovaniu Zväzovej rady predchádzalo odovzdanie vojenských vyznamenaní Pamätná medaila k 30. výročiu vzniku OS SR udelených ministrom obrany SR. Z rúk generálneho riaditeľa sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martina Rímeša prevzal udelenú medailu Ján Sporka z klubu Dolný Kubín, Ján Poliačik z klubu Topoľčany, Antonín Rojka z klubu Nitra Zobor, Miroslav Malay z klubu Trenčín, Václav Ovšák z klubu Poprad, Jozef Žiačik z klubu Kežmarok, Marián Palai z klubu Prešov, Milan Matejkov z klubu Žilina, Vladimír Cibuláš z klubu Humenné, Ján Dobrovolský z klubu Michalovce.
Rokovanie Zväzovej rady viedol predseda Zväzovej rady plk.gšt. v.v. Ing. Vladimír Hebert z klubu Levice. Po schválení programu rokovania a zloženia pracovných komisií boli postupne prerokované všetky body programu. Predseda Zväzovej rady predniesol informáciu o plnení uznesenia zo 17. zasadania Zväzovej rady a činnosti jej predsedníctva. Prezident Zväzu informoval o činnosti prezídia a plnení úloh a cieľov Zväzu ku dňu rokovania, výsledkoch Medzinárodnej konferencie a Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, záveroch rokovania V4 a EUROMILu.
Zväzová rada ďalej prerokovala a schválila Plán činnosti ZV SR na rok 2024, Plán tvorby a čerpania finančných prostriedkov ZV SR na rok 2024 a návrhy klubov na ocenenia a vyznamenania ZV SR.
Po skončení diskusie predložil predseda návrhovej komisie Bohumil Kosa Zväzovej rade návrh uznesenia. Návrh uznesenia z 18. zasadania Zväzovej rady bol schválený a predseda mandátovej komisie Ing. Štefan Stieranka potvrdil regulárnosť a platnosť hlasovaní.
Prezident ZV SR plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák sa na záver rokovania vzdal funkcie prezidenta. Zväzová rada mu ďakuje za vykonanú prácu a mimoriadny prínos k rozvoju Zväzu vojakov SR a želá mu veľa úspechov v ďalšej činnosti.

Fotografie: Ondrej Urban a Milan Viglaský.

Loading