Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pamätník vojakom, policajtom, hasičom, záchranárom, colníkom a príslušníkom ZVJS, ktorí zomreli v službe vlasti

Roky snaženia a kompletizovania zoznamov príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov SR, ktorí od 1.1.1993 zahynuli v službe vlasti vyústili do odhalenia pamätníka, ktorým si
Slovenská spoločnosť, ale najmä aktívni a vyslúžilí „bratia v zbrani“, kolegovia uctili ich pamiatku. Od vzniku Slovenskej republiky v službe vlasti tak podľa týchto
informácií zahynulo 186 našich kolegov, profesionálov nosiacich uniformu a zamestnancov. Z toho: OS SR 98, PZ SR 50, HaZZ 30, ZVaJS 5, Colná správa 3, V zozname je zaradených aj 5
príslušníkov ZVaJS, ktorí zahynuli pri tragédii v Leopoldove v roku 1991. Pamätník príslušníkom Ozbrojených síl SR a Ozbrojených aj záchranných zborov SR, ktorí
zahynuli v službe vlasti od vzniku Slovenskej republiky, odhalili 1. novembra pred Katedrálou svätého Šebastiána v bratislavských Krasňanoch. Za rezort obrany a ozbrojené sily sa na
pietnom akte zúčastnil brigádny generál Marek Banas, náčelník štábu pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR, delegáciu Policajného zboru viedol dočasne poverený prezident
PZ plukovník Rastislav Polakovič, za Hasičský a záchranný zbor  sa zúčastnil jeho prezident,plukovník Pavol Mikulášek, za Zbor väzenskej a justičnej stráže námestník generálneho
riaditeľa pre služobné veci, plukovník Adrián Baláž a Horskú službu reprezentoval podplukovník Miroslav Živčák. Zväz vojakov Slovenskej republiky reprezentovali prezident
plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák a plk. v.v. Ing. Eduard Csonga. S potešením môžeme konštatovať že po dlhom snažení sa podarilo zriadiť a vybudovať centrálny národný pamätník, kde si budeme môcť s pietou spomenúť na všetkých našich kolegov, ktorí zahynuli v službe vlasti.
Za iniciatívou stojí najmä generálporučík vo výslužbe Peter Vojtek, ktorý bol v rokoch 2011 – 2014 náčelníkom Generálneho štábu OS SR, spolu s biskupom Františkom Rábekom, ktorý je
dve desaťročia ordinárom Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR. Pamätník tvorí skala, ktorú priviezli z Nízkych Tatier. Na nej je umiestnený pietny nápis a kovová kniha, v ktorej sú
vyryté mená a dátumy úmrtí vojakov, policajtov, záchranárov, hasičov či príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a Finančnej správy, ktorí zahynuli pri nasadení v zahraničí, alebo
počas služby na území Slovenska. „Všetky tieto ženy a všetci títo muži si zaslúžia našu hlbokú úctu, rovnako, ako si ju zaslúžia ich príbuzní – a aj tento pamätník je jej vyjadrením,“  povedal
biskup František Rábek. K prítomným sa prihovoril aj plukovník Viktor Sabo, generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR. Zástupcovia vojakov, policajtov, hasičov a ďalších následne prečítali mená všetkých zahynuvších. Následne k ich pamätníku položili vence a zapálili pri ňom sviece úcty a nezabúdania.
Text: KG SR, Ordinariát OS a OZ SR, ZV SR
Foto: Pavol Vitko a Gabriel Merňák

Loading