Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pamätník príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov SR

Vážení priatelia, 
 
po rokoch snaženia a kompletizovania zoznamov príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov SR, ktorí od 1.1.1993 zahynuli v službe, sme sa dostali do finále. Využili sme hlavne spomienky ešte žijúcich pamätníkov, ďalej verejné zdroje a hlavne spoluprácu s Ordinariátom OSaOZ SR, Generálnym riaditeľstvom ZVaJS, Vojenským archívom Trnava, Klubom policajnej histórie Lučenec a motoklubom DESPATCH RIDERS LE MC SLOVAK REPUBLIK. Od vzniku Slovenskej republiky v službe vlasti tak podľa týchto informácií zahynulo 186 našich kolegov, profesionálov nosiacich uniformu a zamestnancov. Z toho:
OS SR 98
PZ SR 50
HaZZ 30
ZVaJS 5
Colná správa 3
V zozname je zaradených aj 5 príslušníkov ZVaJS, ktorí zahynuli pri tragédii v Leopoldove v roku 1991.
V jednotlivých našich útvaroch je tak po celom Slovensku množstvo pamätníkov. Našim cieľom bolo vytvorenie centrálneho národného pamätníka, kde by sme si s pietou mohli spomenúť na všetkých našich kolegov, ktorí zahynuli v službe. Vďaka ochote a záujmu otca biskupa Františka Rábeka sa dostala realizácia pamätníka do záverečnej časti. Pred katedrálou Ordinariátu OS a OZ  SR v Bratislave – Krasňanoch už stojí základný kameň, ktorý bol dopravený z Tatier, spolu s nápisom jeho určenia. Zbierkou, na ktorú môžeme prispieť aj my, bude zrealizovaná záverečná časť a to umiestnenie kovových tabúľ s menami zahynutých kolegov. Slávnostné odhalenie pamätníka je plánované už na začiatok novembra 2023, o presnom termíne budete informovaní.
Ak chcete prispejte do transparentného účtu a hlavne zdieľajte.
Ďakujeme.
 
genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek
predseda Klubu generálov SR

Loading