Zväz vojakov Slovenskej republiky

Pracovné stretnutie k zabezpečeniu medzinárodnej konferencie

Zväz vojakov Slovenskej republiky prijal ambiciózny cieľ – pripraviť a zorganizovať významnú medzinárodnú konferenciu pod názvom „OCHRANA OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV A PRÁV VOJAKA“
Ide o konferenciu zameranú na sociálnu oblasť.
14. júna 2023 vedenie ZV SR absolvovalo rokovania za účelom organizačného zabezpečenia plynulého priebehu konferencie a sprievodných ukážok výrobkov Slovenského obranného priemyslu a výzbroja špeciálnych síl OS SR.
Konferencia sa bude konať v dňoch 7. – 8. 9. 2023 v priestoroch Hotela GRANIT Tatranské Zruby. Preto aj prvé rokovanie prebehlo práve v tomto armádnom rekreačnom zariadení, kde sa riešili otázky zabezpečenia rokovacích priestorov, ubytovania, stravovania, vyčlenenia priestorov na vystúpenia a prezentáciu Slovenského obranného priemyslu. Dôležitosť riešenia týchto otázok zdôrazňuje významná zahraničná účasť zástupcov členských organizácií EUROMIL a predstaviteľov spolupracujúcich zväzov z V4. Treba generálnemu riaditeľovi HOREZZA a vedeniu hotela GRANIT poďakovať za ústretovosť pri príprave podujatia a prípravu rokovania, keďže hotelové zariadenie je v čase plánovaného konania konferencie dosť vyťažené. Rokovania sa zúčastnil štatutár a prezident ZV SR plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, 2. viceprezident plk. v.v. Ing. Eduard CSONGA, plk. v.v. Ing. Ján PAULECH a plk. v.v. Ing. Ivan KVAČKAJ. Počas rokovania prebiehali rozsiahle rekonštrukčné práce na hotelových priestoroch a našou konferenciou vlastne prejdú zrekonštruované priestory prvou zaťažkávacou skúškou v používaní.
Významným účastníkom a spoluorganizátorom konferencie je Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika. S rektorom akadémie doc. Ing. Jozefom PUTTEROM a prorektorom plk. Ing. Aurelom SABOM sme sa venovali problematike aktívnej účasti a vystúpeniam pracovníkov akadémie na konferencii, ale aj účasti na sprievodných akciách – prezentácia vybranej vojenskej techniky OS SR a výrobkov obranného priemyslu a podobne. Tento rok je výročným rokom nielen pre Ozbrojené sily SR,. Ktoré si pripomínajú svoj vznik, ale aj 30 výročie vzniku ZV SR, 30. výročie nášho členstva v EUROMIL, 50. výročie vzniku EOROMIL, ale aj 50. výročie vysokého vojenského školstva na Liptove, ktoré si Akadémia pripomína práve v tomto roku.
Súčasná situácia vo svete si vyžaduje vývoj a používanie nových typov vojenskej techniky. Slovensko dokazuje, že má šikovných vedcov, ale aj konštruktérov v tejto oblasti. Patrí k nim aj 3 D RADAR, vyvíjaný a už aj prevádzkovaný na ochranu objektov kritickej infraštruktúry proti súčasným moderným prostriedkom a systémom narušenia perimetra chráneného priestoru. Jedno takéto zariadenie, ktoré zrealizovala od vývoja až po použitie v praxi spoločnosť slovenského obranného priemyslu DEFSYSTECH, je aj na letisku JASNÁ, ktoré je zaradené do systému kontroly medzinárodných letísk. Počas konferencie sa s jeho využitím oboznámia účastníci konferencie, a hlavne prítomní vojenskí pridelenci, akreditovaní na Slovensku.
Zdá sa, že do začiatku konferencie je ešte dostatok času. Nie je to celkom pravda, pretože treba postupne dolaďovať jeden detail za druhým. Rokovania potvrdili, že záujem zo všetkých strán je nielen vo všeobecnom zabezpečení úspešného priebehu tak významnej konferencie, ale predovšetkým vo vystúpeniach zástupcov ministerstiev, ich sekcií, ale aj odborníkov a profesionálov mimo rezortu obrany a predovšetkým záujem o konferenciu zo strany spojencov.

Text a foto: plk. v. v. Ing. Ivan Kvačkaj

Loading