Zväz vojakov Slovenskej republiky

Stretnutie s novým vojenským ombudsmanom

Dlhoročné úsilie o zriadenie úradu vojenského ombudsmana sa stalo realitou. Zväz vojakov SR za výraznej podpory EUROMIL dlhodobo poukazoval na potrebu zriadenia inštitútu vojenského ombudsmana. Na minuloročnom osobnom stretnutí prezidenta EUROMIL Emanuela Jacoba s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom bola otázka vojenského ombudsmana jedna z nosných tém diskusie (pozri príslušnú časť web stránky zväzu) .
Novým vojenským ombudsmanom sa stal Roman Rybák, ktorý do svojej funkcie nastúpil k 1. máju 2023. Úlohou ombudsmana je poskytovať ochranu základných práv a slobôd profesionálnych vojakov počas trvania ich služobného pomeru.
Vojenský ombudsman bude v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešetrovať podozrenia z porušenia základných práv a slobôd profesionálnych vojakov na základe podnetu alebo aj z vlastnej iniciatívy. Práve podnety profesionálnych vojakov a občanov poukazujúce na porušovanie základných práv a slobôd pri vykonávaní štátnej služby budú vďaka zavedeniu tohto inštitútu do nášho právneho poriadku prešetrované nezávislým a objektívnym orgánom.
Delegácia Zväzu vojakov Slovenskej republiky v zložení prezident plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák a viceprezident plk. v.v. Ing. Eduard Csonga na osobnom stretnutí 11. mája 2023 v priestoroch MO SR prediskutovala otázky podstaty, poslania a cieľov zväzu ako aj poslania, cieľov a úloh vojenského ombudsmana na najbližšie obdobie. Na rokovaní bolo konštatované, že pôsobnosť vojenského ombudsmana sa úzko prelína s poslaním a programovým zameraním zväzu a vo svojej činnosti si môžu byť navzájom prospešní a budú sa dopĺňať a podporovať v oblasti svojich pôsobností. Pán Rybák skonštatoval, že úsilie pri napĺňaní svojho najdôležitejšieho poslania „pri ochrane oprávnených záujmov a práv vojaka“, ktoré zväz vyvíja na všetkých troch úrovniach ZV SR  AVOZ SR  ÚVD SR má zmysel, je potrebné a dáva predpoklady na otvorenú a efektívnu komunikáciu s ministerstvom obrany SR a s vojenským ombudsmanom. Ocenil najmä výsledky zväzu pri zjednocovaní relevantných občianskych združení v rámci platformy AVOZ SR. Vzhľadom na to, že zväz je jedinou organizáciou v SR, ktorá zastupuje záujmy vojenskej komunity v EUROMIL, že je členom ÚVD SR a že je integrátorom občianskych združení v AVOZ SR, považuje spoluprácu za perspektívnu. Členstvo zväzu v EUROMIL, AVOZ SR a ÚVD SR považuje za dôležitú súčasť úsilia pri zastupovaní záujmov a uplatňovaní svojho vplyvu v zásadných záležitostiach postavenia, práv a sociálnych istôt profesionálnych vojakov a poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia, podľa Zákona č. 328/2002 Z. z. „Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a Zákona č. 281/2015 Z.z. „Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Viceprezident plk. Csonga detailne informoval o úlohách a cieľoch pripravovanej septembrovej konferencie „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Odovzdal pozvánku na konferenciu a zároveň pozval pána Rybáka na medzinárodný vojenský výstup na Kriváň. Pán Rybák vyslovil presvedčenie, že mu situácia umožní zúčastniť sa oboch podujatí.
V závere rokovania obe strany potvrdili, že vzájomná úzka spolupráca bude základným predpokladom na rozvoj a posilnenie postavenia nielen vojenského ombudsmana, ale aj zväzu.

Text a foto: Gabriel Merňák

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.