Zväz vojakov Slovenskej republiky

6. rokovanie prezídia ZV SR

30. mája 2023 sa v sídle zväzu v Posádkovom klube v Trenčíne uskutočnilo 6. rokovanie prezídia ZV SR za účasti predsedu Zväzovej rady ZV SR, predsedu Kontrolnej komisie a povereného predstaviteľ klubu ZV SR v Trenčíne. Predmetom rokovania boli nielen podnety klubu v Trenčíne ohľadom štruktúry a ďalšieho fungovania zväzu, ale aj podnet klubu ZV SR v Prešove týkajúci sa sociálneho zabezpečenia a ďalších výsluhových náležitostí vyplývajúcich z príslušných zákonov SR.

V ďalšej diskusii sa prezídium zaoberalo otázkami prípravy významného medzinárodného podujatia ZV SR, ktoré je organizované pri príležitosti 30. výročia vzniku OS SR, 30. výročia vzniku ZV SR ako aj 30. výročia členstva ZV SR v EUROMIL. Podujatie pozostáva z dvoch častí t.j. Medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“ a „Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň“. V tomto roku ide už o 28. ročník výstupu. Detailné informácie o oboch častiach podujatia si môžete prečítať v príslušných sekciách našej web stránky.

Boli prediskutované témy úspešných rokovaní s vedením Ministerstva obrany SR v uplynulom období a rovnako úspešné rokovanie s novoustanoveným vojenským ombudsmanom na ktorom bol dohodnutý spôsob a rozsah spolupráce.

Viceprezident pre zahraničnú spoluprácu informoval o priebehu 127. valného zhromaždenia EUROMIL, úspešnej aktívnej účasti ZV SR na rokovaní a o ďalšom smerovaní EUROMIL a zväzu vo väzbe na spoluprácu s európskymi vojenskými asociáciami a zväzmi .

Na rokovaní prezídia boli prerokované možnosti rozvoja témy „Ženy v OS SR“ v rámci zväzu. O tom, či sa zväz bude tejto téme venovať aj po ukončení konferencie, akou formou a v akom rozsahu rozhodne na najbližšom rokovaní Zväzová rada ZV SR.

Prezídium s potešením prijalo informáciu od viceprezidenta ZV SR genpor. v. v. Ing Petra Vojteka, že na ostatnej výročnej členskej schôdzi klubu bol opätovne zvolený do funkcie predsedu Klubu generálov SR.

K znovuzvoleniu mu gratulujeme, želáme veľa síl a energie a tešíme sa na pokračovanie už dnes výnimočnej a úspešnej spolupráce Zväzu vojakov SR a Klubu generálov SR.

Text: Gabriel Merňák
Foto: Ivan Kvačkaj

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.