Zväz vojakov Slovenskej republiky

50. výročie založenia EUROMIL

Európska organizácia vojenských združení a odborových zväzov (EUROMIL) je hlasom európskych vojakov na medzinárodnej úrovni. Jeho hlavným poslaním je presadzovať profesionálne a sociálne záujmy, ako aj základné práva a slobody európskych vojakov. Zväz vojakov SR je jeho členom už od roku 1993.

EUROMIL v tomto roku oslavuje 50. výročie svojho založenia k čomu dňa 13.9.2022 zorganizovala slávnostné zhromaždenie národných vojenských asociácií a zväzov v nemeckom Bergish Gladbachu.

Žiaľ, Zväz vojakov SR bol nútený odmietnuť účasť na tomto významnom spoločenskom podujatí z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti predstaviteľa zväzu.

Keďže nebolo možné zabezpečiť osobnú účasť predstaviteľa zväzu, prezídium ZV SR zaslalo prezidentovi EUROMIL pozdravný list.

plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák
prezident ZV SR

Loading

Priložené dokumenty