Zväz vojakov Slovenskej republiky

15. zasadnutie zväzovej rady

V stredu 3. augusta 2022 sa v Ružomberku uskutočnilo 15. zasadnutie zväzovej rady. Pred samotným rokovaním zväzovej rady ocenili predseda klubu Topoľčany pplk. v. v. RSDr. Ján Poliačik a predseda klubu Sereď pplk. v. v. Ing. Ondrej Urban doterajšiu prácu členov prezídia ZV SR a predsedníctva zväzovej rady odovzdaním pamätných medailí svojich klubov.
Po voľbe pracovných komisií predniesol predseda zväzovej rady pplk. v. v. Ing. Mojmír Hloch správu o činnosti predsedníctva od 14. zasadnutia zväzovej rady, ktorá sa konala 6. apríla 2022 v Trenčíne a vyhodnotenie priebehu a záverov 10. snemu ZV SR.
Zväzová rada potom zvolila na návrh prezidenta zväzu týchto členov prezídia ZV SR:
genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek,
plk. v. v. Ing. Ján Paulech,
pplk. v. v. MUDr. Miroslav Malay,
pplk. v. v. Ing. Juraj Bašista,
npor. JUDr. Milan Kusák.
Vykonávaním funkcie tajomníka ZV SR bol aj v ďalšom funkčnom období poverený pplk. v. v. PhDr. Marián Mjartan.
Nasledovala voľba nového predsedníctva zväzovej rady, ako aj tajomníka a členov prezídia ZV SR. Tajným hlasovaním bol za predsedu zväzovej rady ZV SR opäť zvolený pplk. v. v. Ing. Mojmír Hloch z klubu Banská Bystrica.
Podpredsedami zväzovej rady sa stali:
pplk. v. v. MUDr. Ján Dobrovolský z klubu klubu Michalovce
pplk. v. v. Ing. Ján Chyla z klubu Ružomberok.
Prezident ZV SR plk. v. v. Ing. Gabriel Merňák okrem toho informoval členov zväzovej rady o záveroch svojho rokovania s ministrom obrany SR a tajomník ZV SR pplk. v. v. PhDr. Marián Mjartan o organizácii a stave zabezpečenia Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Viceprezident ZV SR plk. v. v. Ing. Ján Paulech predniesol informáciu o podstate, úlohách a cieľoch medzinárodného združenia EUROMIL. Vzhľadom na to, že v kluboch zväzu čoraz častejšie rezonuje otázka účelnosti členstva ZV SR v EUROMIL, zväzová rada odporučila prezídiu ZV SR vypracovať komplexný materiál o EUROMILe, v ktorom bude reagovať na
otázky vznesené predsedami klubov na rokovaní zväzovej rady dňa 3.8.2022.
16. zasadnutie zväzovej rady sa uskutoční 23. a 24. novembra 2022 v Prešove.

Loading