Zväz vojakov Slovenskej republiky

125. rokovanie Valného zhromaždenia EUROMIL v Slovenskej republike

125. rokovanie Valného zhromaždenia EUROMIL v Slovenskej republike

Posádkový klub Trenčín, 28. – 29. apríla 2022

Rok 2022 zaujíma v histórii Zväzu vojakov SR jeden  z najvýznamnejších míľnikov z hľadiska konania jubilejných zväzových aktivít.

Tento rok je  jubilejným rokom 30. výročia vzniku ZV SR, v ktorom okrem slávnostného zhromaždenia venovaného danému výročiu, sa uskutoční aj jubilejný 10.snem Zväzu vojakov SR, ktorý bol z dôvodu pandémie preložený o jeden rok.

Okrem toho, zväz ako dlhoročný člen Európskej organizácie vojenských združení a odborových zväzov EUROMIL,  má tu česť druhýkrát vo svojej histórii  byť oficiálnym spoluorganizátorom 125.rokovania valného zhromaždenia EUROMIL, ktorý sa uskutoční v Posádkovom klube v Trenčíne.

Na rokovaní sa predpokladá účasť predstaviteľov 30 vojenských partnerských organizácii z 21 krajín Európy. Význam a vážnosť  tohto medzinárodného podujatia spočíva aj v tom, že predmetné rokovanie sa koná na území SR v roku jubilejného 50.výročia vzniku EUROMIL-u. Aj z tohto dôvodu  nad 125. rokovaním VZ EUROMIL prevzal záštitu minister obrany SR  a prisľúbil osobnú účasť, ako aj aktívnu účasť vysokých predstaviteľov Ministerstva obrany SR.

Loading