Zväz vojakov Slovenskej republiky

Aktivity - zväz

Spomienka na hrdinov západného odboja
Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR zorganizovalo 10. novembra 2022...
Encyklopédia o ČSĽA
Vážení členovia ZV SR, na základe žiadosti VHÚ MO SR o zapojenie sa do tvorby encyklopédie (pozri nižšie originál textu)...
Oslavy 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej operácie
Prednosta okresného úradu vo Svidníku, primátorka mesta Svidník, predseda Prešovského samosprávneho kraja, minister obrany SR a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov...
List prezidenta EUROMIL pána Emanuela Jacoba ministrovi zahraničných vecí
Prezident EUROMIL pán Emanuel Jacob adresoval ministrovi zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky list, v ktorom zdôraznil potrebu zabezpečenia...
Správa o činnosti pre EUROMIL
Zväz vojakov SR spracoval a zaslal správu o svojej činnosti prezidentovi EUROMIL za obdobie od apríla do októbra 2022. Obsahom...
Mimoriadne ocenenie ZV SR ku dňu Ozbrojených síl SR
Ozbrojené sily Slovenskej republiky si uctili deň Ozbrojených síl SR v sobotu 24. septembra 2022 slávnostným nástupom a položením vencov...
Rokovanie vojenských asociácií a združení krajín V4
Na pozvanie českého predsedníctva sa v dňoch 20. až 22. septembra 2022 s v priestoroch Univerzity obrany v Brne (ČR)...
50. výročie založenia EUROMIL
Európska organizácia vojenských združení a odborových zväzov (EUROMIL) je hlasom európskych vojakov na medzinárodnej úrovni. Jeho hlavným poslaním je presadzovať...
Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň 2022
V dňoch 2. – 3. septembra 2022 sa uskutočnil 27. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Medzinárodný vojenský výstup na...
Aktívne zálohy Ozbrojených síl SR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky realizuje nábor do aktívnych záloh na základe ustanovení zákona č. 570/2005 Z. z. „Zákon o brannej...
Podpísanie dohody MO SR o spolupráci s občianskymi združeniami OZ7+
Ministerstvo obrany SR zorganizovalo 22. augusta 2022 hromadné podpísanie dohody o spolupráci s občianskymi združeniami, ktoré majú profesijný vzťah k...
Podpora výzvy APVV
V závere minulého týždňa rokoval prezident ZV SR v Bratislave s prezidentom Asociácie policajtov vo výslužbe (APVV). Na stretnutí prerokovali...
15. zasadnutie zväzovej rady
V stredu 3. augusta 2022 sa v Ružomberku uskutočnilo 15. zasadnutie zväzovej rady. Pred samotným rokovaním zväzovej rady ocenili predseda...
Rokovanie s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
V nadväznosti na nedávne rokovanie prezidenta ZV SR s ministrom obrany SR sa dňa 5. augusta 2022 uskutočnilo rokovanie s...
Podpísanie zmluvy o pridelení dotácie z Ministerstva obrany SR a prijatie u ministra obrany SR
Ministerstvo obrany SR zorganizovalo 26. júla 2022 spoločné stretnutie verejných subjektov, ktorým boli pridelené dotácie z Ministerstva obrany SR na...
Účasť ZV SR na oslavách 142.výročia narodenia generála M.R.Štefánika
Delegácia ZV SR v tradičnom zložení z členov ZV SR – Klub Nové Mesto nad Váhom a ZV SR- Klub...
4. ročník Veteránskeho výstupu na chatu M.R.Štefánika a Ďumbier
Krátko po 10. sneme ZV SR sa 25. júna 2022 uskutočnil 4. ročník Veteránskeho výstupu na chatu M.R.Štefánika a Ďumbier...
Zväz vojakov SR si pripomenul 30.výročie svojho vzniku
V stredu 15. júna 2022 si Zväz vojakov SR pripomenul slávnostným zhromaždením v Posádkovom klube v Trenčíne 30. výročie svojho...