Zväz vojakov Slovenskej republiky

Aktivity - zväz

Memorandum - budúcnosť spolupráce občianskych združení s MO SR
Posádkový klub v Bratislave poskytol svoje priestory na rokovanie signatárov formátu OZ7+ s cieľom ujasniť si možné cesty skvalitnenia spolupráce...
Pezinský Klub Zväzu vojakov SR bilancoval...
V Kultúrnom dome mesta Pezinok sa zišli na slávnostnej výročnej schôdzi členovia Klubu Zväzu vojakov SR Pezinok spolu s hosťami....
Pietna spomienka na plk. Štefana Ivana a ostatné obete havárie lietadla v Seredi
V pondelok 23. januára sa na mestskom cintoríne v Seredi konal pietny akt k ucteniu si pamiatky plukovníka Štefana Ivana...
Pietna spomienka na obete leteckého nešťastia na Ministerstve obrany SR
Prezident ZV SR plk. v.v. Ing. Gabriel Merňák a viceprezidenti ZV SR genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek a plk. v.v. Ing...
Spolupráca občianskych združení s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky
Na Slovensku pôsobia viaceré občianske združenia s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. S viacerými Ministerstvo obrany SR uzatvorilo Dohodu...
Prezident ZV SR kondoloval rodine armádneho generála Miroslava Vacka
Vo veku 87 rokov zomrel 31. decembra 2022 bývalý náčelník generálneho štábu ČSĽA a minister obrany ČSFR generál Miroslav Vacek....
Prezentácia problematiky žien v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
ZV SR plánuje v nasledujúcom období rozpracovať otázky problematiky „Ženy v Ozbrojených silách Slovenskej republiky“. Prezídium ZV SR v úzkej...
Spolupráca občianskych združení s profesijným vzťahom k OS SR a zastupovanie poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia
Na Slovensku pôsobia viaceré občianske združenia s profesijným vzťahom k Ozbrojeným silám SR. S niektorými Ministerstvo obrany SR uzatvorilo Dohodu...
16. zasadnutie zväzovej rady ZV SR
23. novembra a 24. novembra 2022 sa v priestoroch Posádkového klubu v Prešove konalo 16. zasadnutie zväzovej rady ZV SR...
Spomienka na hrdinov západného odboja
Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR zorganizovalo 10. novembra 2022...
Encyklopédia o ČSĽA
Vážení členovia ZV SR, na základe žiadosti VHÚ MO SR o zapojenie sa do tvorby encyklopédie (pozri nižšie originál textu)...
Oslavy 78. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej operácie
Prednosta okresného úradu vo Svidníku, primátorka mesta Svidník, predseda Prešovského samosprávneho kraja, minister obrany SR a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov...
List prezidenta EUROMIL pána Emanuela Jacoba ministrovi zahraničných vecí
Prezident EUROMIL pán Emanuel Jacob adresoval ministrovi zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky list, v ktorom zdôraznil potrebu zabezpečenia...
Správa o činnosti pre EUROMIL
Zväz vojakov SR spracoval a zaslal správu o svojej činnosti prezidentovi EUROMIL za obdobie od apríla do októbra 2022. Obsahom...
Mimoriadne ocenenie ZV SR ku dňu Ozbrojených síl SR
Ozbrojené sily Slovenskej republiky si uctili deň Ozbrojených síl SR v sobotu 24. septembra 2022 slávnostným nástupom a položením vencov...
Rokovanie vojenských asociácií a združení krajín V4
Na pozvanie českého predsedníctva sa v dňoch 20. až 22. septembra 2022 s v priestoroch Univerzity obrany v Brne (ČR)...
50. výročie založenia EUROMIL
Európska organizácia vojenských združení a odborových zväzov (EUROMIL) je hlasom európskych vojakov na medzinárodnej úrovni. Jeho hlavným poslaním je presadzovať...
Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň 2022
V dňoch 2. – 3. septembra 2022 sa uskutočnil 27. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Medzinárodný vojenský výstup na...