Zväz vojakov Slovenskej republiky

Sťahovanie do nových priestorov

5 júna, 2022

Sťahovanie do nových priestorov

K 1.6. 2022 sme sa presťahovali do kasárni SNP v časti SKOČ. Mnoho materiálu, ktorý bol v starom klube sme sa museli zbaviť.

Zatiaľ bolo stanovený ako stretávaci deň každá streda od 9:00 do 11:30 hod. V klube  je kuchynka . K dispozícii je aj káva a cukor za 1 €. Uvariť kávu si musí každý sám.

Postupne bude vyvesená aj prezenčná listina so zrejmým poslaním.

V klube SKOČ je zákaz používania alkoholických nápojov.

Loading