Zväz vojakov Slovenskej republiky

79. výročie SNP v Brezne – spomienkové oslavy.

29 augusta, 2023

Dňa 28. 8. 2023 o 14:00 hod. 79. výročie SNP spoločne si pripomenuli so zástupcami štátnej správy, samosprávy, politických strán a hnutí členovia klubu ZV SR generála Jána Goliana a Breznianskych rytierov delostrelectva plk. in m. Samuela Sekurisa s príslušníkmi ZNM Nemecká.

Ako sa stalo v posledných rokoch tradíciou spomienkové oslavy začali pri pamätníku veliteľa posádky z obdobia SNP plk. in m. Samuela Sekurisa, veliteľa delostrelectva II. taktickej skupiny povstania, čestného občana mesta Brezno, ktorý za svoju účasť v povstaní zaplatil životom 7. apríla 1945 v koncentračnom, tábore Mauthausen.

Pietny akt o 14:30 hod. pokračoval položením „kvetov vďaky“ pri pomníku partizána na námestí gen. M. R. Štefánika. Nasledovala štátna hymna v podaní mestskej dychovej hudby a báseň. Viceprimátor mesta pán Ing. Miroslav Fašang v krátkosti pripomenul priebeh SNP a jeho odkaz pre súčasnosť.

S ďalším príspevkom vystúpil za oblastný výbor SZPB pán Viliam Hláčik ktorý pripomenul význam SNP v historických súvislostiach s mestom Brezno a regiónom Horehronia.

Spomienkové oslavy boli ukončené hymnickou piesňou.

Loading