Zväz vojakov Slovenskej republiky

79. výročie Slovenského národného povstania v Kežmarku

30 augusta, 2023

Dňa 27. augusta 2023 bol v priestoroch Kežmarského  hradu  vykonaný pietny akt kladenia vencov, pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania.

        Organizátorom pietneho aktu bolo mesto Kežmarok , Základná organizácia SZPB „1. československej samostatnej tankovej brigády “ Kežmarok , Zväz vojakov SR Klub Kežmarok, PSK – múzeum Kežmarok a Okresný úrad Kežmarok. Spolupodieľali sa OS SR, MsP Kežmarok, DHZ Kežmarok, Klub historickej vojenskej techniky Kežmarok a folklórna spevácka skupina Suché Karki, pôsobiaca pod záštitou Posádkového klubu Prešov.

Novinkou zahájenia Pietneho aktu bolo, že štátna hymna bola spievaná v podaní  speváckej skupiny Suché Karki, ku ktorým sa pridali aj účastníci osláv.

Príhovor k 79.výročiu Slovenského národného povstania predniesol primátor mesta  Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA, prednosta Okresného úradu Kežmarok Ing. Vladimír Škára. Hlavný prejav  k 79.výročiu Slovenského národného povstania predniesol predseda  Základnej organizácie SZPB                     „1. československej samostatnej tankovej brigády “ Kežmarok pplk.v.v. JUDr. Milan Janeček. Pietneho aktu sa zúčastnili za Klub generálov genpor. v.v. Ing. Jaroslav Vývlek, genmjr. v.v. Ing. Jindřich Joch, tajomník OblV SZPB Poprad Ján Pavlovčin, členovia ZVSR Klub Kežmarok , členovia  SZPB, zástupcovia štátnej a verejnej správy Kežmarok a občania mesta Kežmarok .

          Účastníci pietneho aktu si uctili minútou ticha  obete Slovenského národného povstania a položením vencov vzdali hold všetkým, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu.

Nedeľné popoludnie bolo spestrené ukážkami techniky a zbraní OSSR , ktoré zabezpečovali príslušníci 20.práporu logistiky Prešov, ukážkou historickej techniky, ktorú zabezpečili členovia Klubu historickej vojenskej techniky Kežmarok, ukážkami techniky MsP a DHZ Kežmarok, ako aj reprezentácia publikácií o 2.svetovej vojne a SNP  Predsedu historicko dokumentačnej komisie pri OblV SZPB Poprad Marcela Maniaka.

Na záver Pietneho aktu bola zapálená Partizánska vatra, kde k spríjemneniu prispela piesňami folklórna spevácka skupina Suché Karki, pôsobiaca pod záštitou Posádkového klubu Prešov

Touto cestou sa chceme poďakovať veliteľovi 2. mechanizovanej brigády Prešov, ktorý na základe našej požiadavky zabezpečil na pietnom akte ukážku techniky OSSR a čestnú stráž pri pamätníku popravených partizánov v Kežmarskom hrade.

Predseda Klubu Kežmarok pplk. v.v. Ing. Jozef ŽÁČIK,

Foto: mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej,

Loading