Zväz vojakov Slovenskej republiky

79. výročie oslobodenia mesta Pezinok

3 apríla, 2024

        Mesto Pezinok, ZV SR KLUB PEZINOK a ZO SZPB brigádneho generála Karola Peknika pri príležitosti osláv 79. výročia oslobodenia nášho mesta usporiadali dňa 28. marca 2024 o 09.00 hod. pri Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku pietny akt kladenia vencov. 

        Spoločne s  členmi nášho klubu (S. Šimon, J. Biž, J. Garaj, M. Viglaský, F. Jánošík, E. Hajnovič, F. Parišek, V. Bukovinský, E. Cino, E. Štamm, O. Kuňak, P. Kramár – viď foto) položili veniec k Pamätníku osloboditeľov predstavitelia OR PZ SR Pezinok a OR HaZZ Pezinok. Čestnú stráž zabezpečili naši kolegovia zo 115. technického oddielu Viničné, ktorým patrí poďakovanie za príkladnú reprezentáciu OS SR  na verejnosti. Pietneho aktu sa zúčastnila aj početná delegácia Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok.

        Krátky príhovor predniesol primátor mesta Pezinok JUDr. Roman MÁCZ.

        Účastníci pietneho aktu si spoločne uctili pamiatku všetkých padlých obetí pri oslobodzovaní mesta a 2. svetovej vojny. Položením vencov sme prejavili vďaku a úctu našim osloboditeľom.

        ZO SZPB Pezinok pri príležitosti výročia oslobodenia odovzdal svoje najvyššie ocenenie – medailu Milana Rastislava Štefánika prvého stupňa svojmu dlhoročnému členovi Jánovi Mravcovi, ktorý sa tohto roku dožíva významného životného jubilea 80 rokov.

Pripravil: Text: Stanislav Šimon, foto: Zdenka Krasňanská, MsÚ Pezinok,  referát komunikácie . Pre viac pozri:

  • https://www.youtube.com/watch?v=vYT1nB2GTQo
  • https://www.pezinok.sk/novinka/7138/oslavy-79-vyrocia-oslobodenia-pezinka

 

 

Loading

Priložené dokumenty