Zväz vojakov Slovenskej republiky

78. výročie SNP v Brezne.

31 augusta, 2022

Dňa 26. 8. 2022 o 14:00 hod. oslavy 78. výročia SNP si spoločne so zástupcami štátnej správy, samosprávy, politických strán a hnutí členovia klubu ZV SR generála Jána Goliana a Breznianských rytierov delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa s príslušníkmi VÚ 1043 Nemecká pripomenuli položením kvetov k pamätníku veliteľa posádky Brezno a veliteľa delostrelectva II. taktickej skupiny SNP plk. i.m. Samuela Sekurisa. Primátor mesta pripomenul zúčastneným zásluhy Samuela Sekurisa zásluhy počas SNP a taktiež jeho tragický koniec.

Pietny akt o 14:30 hod. pokračoval položením „kvetov vďaky“ pri pomníku partizána na námestí gen. M. R. Štefánika. Nasledovala štátna hymna v podaní mestskej dychovej hudby a báseň. Primátor mesta v krátkosti pripomenul priebeh SNP a poukázal aj na situáciu u nášho suseda Ukrajiny.

Loading