Zväz vojakov Slovenskej republiky

78. výročie oslobodenia Topoľčian

5 apríla, 2023

Dňa 31.3.2023 sa členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR zúčastnili osláv 78.výročia oslobodenia mesta Topoľčany Sovietskou a Rumunskou armádou – predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK,  pplk. v.v. Ing. Štefan ŠUNÍK, mjr. v.v. Miroslav GELETA, kpt. Mgr. Gabriel HORVÁTH, npráp. v.v. Milan PÁLENÍK, mjr. Pavol DOLEŽAJ, kpt. Karol BELUSKÝ,  Angela KLOBUČNÍKOVÁ, zamestnanci mestského úradu na čele s primátorkou JUDr. Alexandrou GIECIOVOU, zamestnanci okresného úradu na čele s prednostom Mgr. Rastislavom KŇAZEM, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja, náčelník štábu 1.mechanizovanej brigády plk. Ing. Gabriel JANOVICS a právny poradca veliteľa kpt. Mgr. Martin REŽO,  členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, delegácie politických strán a niekoľko žiakov stredných škôl. Slávnostný sprievod sprevádzaný vojenskou hudbou z Banskej Bystrice išiel mestom od radnice k pamätníku pri Gymnáziu v Topoľčanoch.

Po hymne a básni nasledoval akt kladenia vencov, príhovor primátorky mesta JUDr. Alexandry GIECIOVEJ,  hymnickou piesňou boli oslavy ukončené.

 

Text: predseda klubu Ján Poliačik

Foto: kpt. Mgr. M. Vazovan Grácová 1.mb

Loading