Zväz vojakov Slovenskej republiky

78. výročie_ukončenia_2._svetovej_vojny – Zväz vojakov SR Klub K E Ž M A R O K .

9 mája, 2023

Dňa 05. mája 2023 bol v Kežmarku vykonaný pietny akt kladenia vencov pri príležitosti  78. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

Pietny akt bol vykonaný v dvoch častiach:

1)    o 10,00 hod. na vojenskom cintoríne v Kežmarku boli  zapálené kahance známym a neznámym vojakom, ktorí sú na tomto cintoríne pochovaní. V roku 2022 sa nám spoločne s mestom Kežmarok podarilo osadiť Pamätnú tabuľu, na ktorej sú uvedené mená 25 známych pochovaných vojakov a je uvedené, že sú tu pochovaní aj 15 neznámi vojaci a 8 neznámych civilných osôb. Zahájenie pietneho aktu a slávnostný príhovor  na tomto mieste mal predseda Klubu vojakov Kežmarok pplk. v.v. Ing. Jozef Žáčik. Po zahraní „Večierky“ a minúte ticha za obete 2.svetovej vojny, položili žiaci základných škôl ku každému symbolickému hrobu kytičku. K pamätníku na pamiatku padlých v 1. a 2. svetovej vojne a v Slovenskom národnom povstaní položili kahance prednosta Okresného úradu Kežmarok, predseda ZO SZPB 1.čsl. samostatnej tankovej brigády Kežmarok, člen rady ZVSR Klub Kežmarok. Čestnú stráž zabezpečili príslušní 20.prlog Prešov.

2)    o 11,0 hod. bol vykonaný pietny akt na nádvorí Kežmarského hradu pri pamätníku popravených osôb. Po úvodnej básni, ktorú predniesla žiačka zo ZŠ Grunschule a zahraní Slovenskej hymny,  predniesol slávnostný príhovor k 78.výročiu ukončenia 2. svetovej vojny  predseda ZO SZPB 1.čsl. samostatnej tankovej brigády Kežmarok pplk. v.v. JUDr. Milan Janeček. Na príprave a priebehu aktu sa plne podieľali členovia  Zväzu vojakov  SR Klub Kežmarok spolu s miestnou organizáciou SZPB Kežmarok, Okresný úrad a mesto Kežmarok. Aktu sa zúčastnil primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA, prednosta Okresného úradu Ing. Vladimír Škára, zástupcovia štátnej a verejnej správy, občania mesta Kežmarok , žiaci základných a stredných škôl.  Na záver pietneho aktu boli predsedom Klubu vojakov Kežmarok pplk. v.v. Ing. Jozefom Žáčikom odovzdané Čestné uznania prezidenta ZVSR pri príležitosti 30.výročia vzniku ZVSR kpt. v.v. Ing. Márii Bačíkovej a mjr. v.v. Ing. Miroslave Pivovarovej. Čestnú stráž pri pamätníku popravených vojakov a občanov Kežmarok zabezpečili príslušní 20.prlog Prešov.

Text : pplk.v.v.Ing. Jozef Žáčik predseda klubu vojakov Kežmarok

Foto : mjr.v.v. Vladimír Kasák

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.