Zväz vojakov Slovenskej republiky

77. výročie ukončenia vojny v Európe

4 júna, 2022

Pri pomníku kapitána Vasilija Petroviča Ľubovského v Mestskom parku J. M. Hurbana v Novom Meste nad Váhom sa v piatok 6. mája 2022 stretli zástupcovia miestnej štátnej správy, oblastného výboru SZPB, slovenských ozbrojených síl, nášho Klubu Zväzu vojakov Nové Mesto nad Váhom a ďalší občania mesta, aby si spolu s primátorom Jozefom Trstenským pripomenuli 77. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe, ktoré pripadá na 8. mája, a pietnou spomienkou si uctili obete tejto vojny.

Položením vencov k pamätníku postavenému na pamiatku 95 vojakov sovietskej 40. armády padlých v bojoch o Nové Mesto nad Váhom roku 1945 sme si uctili ich pamiatku a zároveň vyjadrili vďaku všetkým obetiam druhej svetovej vojny. V prednesených prejavoch odznelo, že mier, ktorý v Európe nastal pred sedemdesiatimi siedmimi rokmi, znamenal veľké historické víťazstvo nad fašizmom. Vtedajší i ten dnešný svet zachránili vojnové generácie mužov a žien za cenu až neuveriteľného utrpenia a nespočetnekrát i vlastných životov. Za mier bojovali so zbraňou v ruke naši dedovia, pradedovia, muži i ženy, občania z Ruska, Rumunska, Francúzska, Veľkej Británie, Spojených štátov a ostatných krajín protihitlerovskej koalície. Nikdy im nebudeme môcť vyjadriť dostatočnú vďačnosť. Tichá spomienka, príhodné verše, pekný kultúrny prejav zmiešaného speváckeho zboru Cantabile, to bolo minimum, čo mohli všetci zúčastnení urobiť na pamiatku ľudí, ktorým vďačíme za dnešok. Česť ich pamiatke.

▪ ▪ ▪

40. armáda bola vševojskovým zväzom Červenej armády počas druhej svetovej vojny. Sformovala sa 26. augusta 1941 ako súčasť Juhozápadného frontu na báze 27. streleckého zboru. V priebehu rokov 1941 až 1944 bojovala v zostavách viacerých frontov, juhozápadného, brianskeho, voronežského i 1. ukrajinského. V období od 1. februára 1944 do 10. júna 1945, teda aj v čase oslobodzovania našej krajiny, bola v zostave 2. ukrajinského frontu. Rozpustili ju v máji 1946 po demobilizácii ZSSR.

-bej-

Loading