Zväz vojakov Slovenskej republiky

78. výročie Slovenského národného povstania v meste Pezinok

25 augusta, 2022

        Slovenské národné povstanie patrí k najsvetlejším stránkam novodobých dejín slovenského národa, ktorý povstal so zbraňou v ruke proti nenávidenému fašizmu, za jeho porážku a obnovenie samostatnej Československej republiky. Ozbrojeným povstaním sa Slovenský národ jednoznačne postavil na stranu civilizovanej, demokratickej a kultúrnej Európy, ktorá odmietla trpieť pod jarmom fašistických okupantov.

        Okresný úrad Pezinok, Mesto Pezinok, Klub Pezinok ZV SR, Malokarpatský banícky spolok a ZO SZPB brigádneho  generála Karola Peknika Pezinok  usporiadali dňa 25. 08.2022 o 10:30 hod., pri príležitosti 78. výročia SNP, pietny akt pri Pamätníku osloboditeľov v Pezinku, Mladoboleslavská ulica. Za klub sa pietneho aktu zúčastnila delegácia klubu v zložení plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ, predseda, plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, prezident ZV SR, plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON, podpredseda, plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ, tajomník a členovia klubu plk. v.v. Ing. František PARIŠEK, plk. v.v. JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, npor. v.v. Bc. Peter KRAMÁR, mjr. v.v. Ing. Ondrej KUŇAK, pplk. v.v. Ing. Ivan LUČANSKÝ, podpredseda Klubu ZV SR Kežmarok a kpt. Adam BURAN, zástupca veliteľa 115. to Viničné. Ako úž tradične sa pietneho aktu s delegáciou klubu, zúčastnili príslušníci OR PZ SR Pezinok. Pietny akt sa uskutočnil v komornej atmosfére, tichou spomienkou, bez politických prejavov.

        Vojenskí profesionáli, príslušníci 115. to Viničné zabezpečili čestnú stráž, čím podčiarkli slávnostnú atmosféru pietneho aktu. Naši kolegovia dôstojne reprezentovali OS SR na verejnosti.

         Zástupcovia Klubu Pezinok ZV SR a príslušníci VÚ Viničné sa pred vykonaním pietneho aktu poklonili a vzdali  hold brig. gen. Karolovi Peknikovi, pezinskému rodákovi,  pri neďalekom  Pamätníku padlým hrdinom SNP v objekte nádvoria Šimák Zámku Pezinok.

 

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.