Zväz vojakov Slovenskej republiky

78. výročie Slovenského národného povstania v meste Pezinok

25 augusta, 2022

        Slovenské národné povstanie patrí k najsvetlejším stránkam novodobých dejín slovenského národa, ktorý povstal so zbraňou v ruke proti nenávidenému fašizmu, za jeho porážku a obnovenie samostatnej Československej republiky. Ozbrojeným povstaním sa Slovenský národ jednoznačne postavil na stranu civilizovanej, demokratickej a kultúrnej Európy, ktorá odmietla trpieť pod jarmom fašistických okupantov.

        Okresný úrad Pezinok, Mesto Pezinok, Klub Pezinok ZV SR, Malokarpatský banícky spolok a ZO SZPB brigádneho  generála Karola Peknika Pezinok  usporiadali dňa 25. 08.2022 o 10:30 hod., pri príležitosti 78. výročia SNP, pietny akt pri Pamätníku osloboditeľov v Pezinku, Mladoboleslavská ulica. Za klub sa pietneho aktu zúčastnila delegácia klubu v zložení plk. v.v. Ing. Milan VIGLASKÝ, predseda, plk. v.v. Ing. Gabriel MERŇÁK, prezident ZV SR, plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON, podpredseda, plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ, tajomník a členovia klubu plk. v.v. Ing. František PARIŠEK, plk. v.v. JUDr. Fedor JÁNOŠÍK, npor. v.v. Bc. Peter KRAMÁR, mjr. v.v. Ing. Ondrej KUŇAK, pplk. v.v. Ing. Ivan LUČANSKÝ, podpredseda Klubu ZV SR Kežmarok a kpt. Adam BURAN, zástupca veliteľa 115. to Viničné. Ako úž tradične sa pietneho aktu s delegáciou klubu, zúčastnili príslušníci OR PZ SR Pezinok. Pietny akt sa uskutočnil v komornej atmosfére, tichou spomienkou, bez politických prejavov.

        Vojenskí profesionáli, príslušníci 115. to Viničné zabezpečili čestnú stráž, čím podčiarkli slávnostnú atmosféru pietneho aktu. Naši kolegovia dôstojne reprezentovali OS SR na verejnosti.

         Zástupcovia Klubu Pezinok ZV SR a príslušníci VÚ Viničné sa pred vykonaním pietneho aktu poklonili a vzdali  hold brig. gen. Karolovi Peknikovi, pezinskému rodákovi,  pri neďalekom  Pamätníku padlým hrdinom SNP v objekte nádvoria Šimák Zámku Pezinok.