Zväz vojakov Slovenskej republiky

77.výročie oslobodenia Topoľčian

12 septembra, 2022

Dňa 31.3.2022 sa členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR zúčastnili osláv 77.výročia oslobodenia mesta Topoľčany Sovietskou a Rumunskou armádou – predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK, podpredseda klubu pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK, pplk. v.v. Rudolf ZÁMEČNÍK, pplk. v.v. Ing. Jozef KUČERKA, mjr. Elemír BEDNÁR, kpt. Mgr. Gabriel HORVÁTH, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, mjr. v.v. Miroslav GELETA, npráp. v.v. Milan PÁLENÍK. Zamestnanci mestského úradu na čele s primátorkou JUDr. Alexandrou GIECIOVOU, zamestnanci okresného úradu na čele s prednostom Mgr. Rastislavom KŇAZEM, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Peter BALÁŽ,  JUDr. Karol GERHÁT, PaedDr. Pavol Goga, veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK, generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin JAKÁL, za klub generálov SR genmjr. v.v. Ing. Ján PANČÍK, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a delegácie politických strán.

Po hymne a básni nasledoval akt kladenia vencov, príhovor primátorky mesta JUDr. Alexandry GIECIOVEJ,  hymnickou piesňou boli oslavy ukončené.

Text: predseda klubu Ján Poliačik

Foto: 1.mb