Zväz vojakov Slovenskej republiky

77.výročie oslobodenia Topoľčian

12 septembra, 2022

Dňa 31.3.2022 sa členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR zúčastnili osláv 77.výročia oslobodenia mesta Topoľčany Sovietskou a Rumunskou armádou – predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK, podpredseda klubu pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK, pplk. v.v. Rudolf ZÁMEČNÍK, pplk. v.v. Ing. Jozef KUČERKA, mjr. Elemír BEDNÁR, kpt. Mgr. Gabriel HORVÁTH, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, mjr. v.v. Miroslav GELETA, npráp. v.v. Milan PÁLENÍK. Zamestnanci mestského úradu na čele s primátorkou JUDr. Alexandrou GIECIOVOU, zamestnanci okresného úradu na čele s prednostom Mgr. Rastislavom KŇAZEM, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Peter BALÁŽ,  JUDr. Karol GERHÁT, PaedDr. Pavol Goga, veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Alexander KOLLÁRIK, generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin JAKÁL, za klub generálov SR genmjr. v.v. Ing. Ján PANČÍK, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a delegácie politických strán.

Po hymne a básni nasledoval akt kladenia vencov, príhovor primátorky mesta JUDr. Alexandry GIECIOVEJ,  hymnickou piesňou boli oslavy ukončené.

Text: predseda klubu Ján Poliačik

Foto: 1.mb

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.