Zväz vojakov Slovenskej republiky

77. výročie oslobodenia mesta Pezinok

5 júna, 2022

Mesto Pezinok, Klub Zväzu vojakov SR Pezinok a ZO SZPB brigádneho generála Karola Peknika pri príležitosti osláv 77. výročia oslobodenia nášho mesta usporiadali dňa 01.apríla 2022 o 10.00 hod. pri Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku pietny akt kladenia vencov.  ZV SR reprezentovali M. Viglaský, S. Šimon, J. Garaj G. Merňák, Š. Wožniak, V. Bukovinský a pplk.v.v. Ing. Ivan. Lučanský (Klub ZV SR Kežmarok). Tradične s členmi Klubu ZV SR Pezinok položili veniec k Pamätníku osloboditeľov plk. JUDr. M. Švec, riaditeľ OR PZ SR Pezinok so svojim zástupcom a pplk. Mgr. Vladimír Bartoš, riaditeľ OR HaZZ Pezinok. Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia mesta Pezinok na čele s primátorom Ing. arch. I. Hianikom, OÚ Pezinok na čele s prednostom JUDr. B. Chochlíkom, ZO SZPB brig. gen. Karola Peknika na čele s predsedom P. Wuttgrúberom a MBS pod vedením predsedu Š. Graneca. Čestnú stráž zabezpečili naši kolegovia z VÚ Viničné, ktorým patrí poďakovanie za reprezentáciu OS SR  na verejnosti.

Účastníci pietneho aktu si spoločne uctili pamiatku všetkých padlých obetí 2. svetovej vojny a zároveň obetí aktuálne prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine prebehol pietny akt v tichosti, bez príhovorov. Položením vencov sme prejavili vďaku a úctu našim osloboditeľom.

-sim-

Loading