Zväz vojakov Slovenskej republiky

5. ročník Memoriálu Františka Chudu v petangu o Putovný pohár v Nitre

10 júla, 2022

Na ihrisku petangu Chrenová pri rieke Nitra sa už od rána 24. júna 2022 schádzali členovia realizačného tímu, pozvaní účastníci – športovci, hostia a priaznivci tohto športu.

Účastníkmi okrem domácich z Klubu ZV SR Nitra-Zobor boli kolegovia z Klubu ZV SR Topoľčany pod vedením jeho predsedu pplk. v. v. Dr. Jána Poliačika, z klubu ZV SR Sereď, ktorých doplnili členovia z Jednoty dôchodcov Slovenska Sereď, tak ako to už skôr sľúbil jeho predseda pplk. v. v. Ing. Ondrej Urban. Vojenský útvar 4405 Nitra reprezentovalo v tomto ročníku iba ženské družstvo, JDS z Nitry nastúpili v plných zostavách, jak JDS MO č.1 Nitra, tak aj č.5 Nitra-Zobor. Novinkou turnaja, a veríme že aj budúcou tradíciou, bola účasť zmiešaného družstva mužov mesta Nitry pod vedením poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Jána Grešša a ženské družstvo priviedla herečka DAB v Nitre Gabika Dolná.

Prítomných vrátane hostí privítal a turnaj otvoril predseda klubu pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj. V úvode pozdravil súťažiacich primátor Nitry pán Marek Hattas a potom už súťaž dostala rýchly spád vyžrebovaním poradia v kategórii žien a mužov. 54 hráčov „s miliónovou energiou“ (Tatianna Kubinec, FB) začalo nielen bojovať o postup a miesto na stupni víťazov, ale aj tvoriť príjemnú, priateľskú atmosféru, žičlivé prostredie a dobrú náladu v slnečnom a teplom júnovom dni. V tyle turnaja začali neúnavne pôsobiť „zaťko s kamošom“. V priebehu zápolenia sa našla chvíľka na debatu, ochutnanie výrobkov domácej a sponzorskej kuchyne alebo aj spomienkovú fotografiu.

Ihriská sú situované na plochách pri novom moste nad riekou Nitra, v blízkosti ktorých nachádzajúce sa bistro poskytlo športovcom útulné miesto na odpočinok, skvelý guľáš s kávičkou a ďalšie podporné služby. Podporu našej športovej aktivite poskytlo aj mesto Nitra v podobe stolov a lavíc pre zútulnenie miesta a vytvorenie priaznivých podmienok organizačnému tímu pre zabezpečenie doplnkových služieb účastníkom turnaja. Osobne sa do prípravy turnaja zapojil aj poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Ján Greššo zabezpečením pripravenosti ihrísk a priľahlých trávnatých plôch.

Za rozhodovania hlavného rozhodcu plk. v. v. Ing. Františka Kromku a Katky Velčickej zápasy postupne naberali spád, v silnom konkurenčnom prostredí mnohé duely nadobudli takú vyrovnanosť, že súboj rozhodli vytrvalosť, sústredenosť a rozhodnosť herného postupu až do konca. S uháňajúcim časom pribúdalo aj sympatizantov a náhodných obdivovateľov tohto športu a veru pribudli aj prekvapenia.

Ukázalo sa, že pravidelné tréningy účastníkov nominovaných z JDS priniesli svoje ovocie v obidvoch kategóriách, ale prekvapila osobitne zvládnutá technika hodov Mgr. Jána Grešša, ktorý už v semifinále vyradil trojnásobného víťaza turnaja Eugena Candráka z JDS MO č.1. Až v úplnom závere finálového zápasu našiel aj Mgr. Greššo svojho premožiteľa.

Potešilo nás, že novoustanovený veliteľ 11. brigády Vzdušných síl (VÚ 4405 Nitra) plk. Ing. Pavel Kožlej si vytvoril časový priestor a navštívil nás a pre našu súťaž zabezpečil spomedzi súťažiacich aj dve zdravotníčky pre prípadné poskytnutie zdravotníckej pomoci, za čo mu aj touto cestou ďakujeme.

Výsledky v kategórii mužov:

  1. miesto Štefan CITSOŇ – JDS ZO č.5 Nitra-Zobor
  2. miesto Mgr. Ján GREŠŠO – poslanci mesta Nitra
  3. miesto Eduard FRAŇO – ZV SR – JDS Sereď

Výsledky v kategórii žien:

  1. miesto Magdaléna KRIVANSKÁ – JDS ZO č. 5 Nitra-Zobor
  2. miesto Alena KOREŇOVÁ – JDS ZO č. 5 Nitra-Zobor
  3. miesto Sabína PECEKOVÁ – VÚ 4405 Nitra

Víťazi kategórií obdržali Putovný pohár, všetci medailisti dostali poháre, diplomy, medaile a upomienkové predmety. Dianie na súťaži bolo zdokumentované pre Kroniku klubu, ale aj pre ostatných súťažiacich – fotografkou Ing. Boženou Luspajovou.

Príjemné počasie a zabezpečený pitný režim s grilovanou klobásou a chutným guľášom určite napomohli dobrej reklame tohto nenáročného športu a veríme, že v ďalšom ročníku osloví aj ďalších jeho priaznivcov a obdivovateľov, ktorí nájdu odvahu postaviť sa do kruhu a dômyselne odhodiť guľu. (Už ste ho niekedy hrali?, Tatiana Kubinec, FB).

Sme presvedčení, že prítomných 70 účastníkov odchádzalo z Nitry spokojných, pozitívne naladených a snáď aj bohatších o nových priateľov a poznatky. Ďakujeme všetkým za účasť, podporu, skvelú náladu a dosiahnuté výsledky, tešíme sa na budúcoročné stretnutie – Dovidenia za rok.

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová, Tatiana Kubinec (prevzaté z FB)