Zväz vojakov Slovenskej republiky

5. ročník Memoriálu Františka Chudu v petangu o Putovný pohár v Nitre

10 júla, 2022

Na ihrisku petangu Chrenová pri rieke Nitra sa už od rána 24. júna 2022 schádzali členovia realizačného tímu, pozvaní účastníci – športovci, hostia a priaznivci tohto športu.

Účastníkmi okrem domácich z Klubu ZV SR Nitra-Zobor boli kolegovia z Klubu ZV SR Topoľčany pod vedením jeho predsedu pplk. v. v. Dr. Jána Poliačika, z klubu ZV SR Sereď, ktorých doplnili členovia z Jednoty dôchodcov Slovenska Sereď, tak ako to už skôr sľúbil jeho predseda pplk. v. v. Ing. Ondrej Urban. Vojenský útvar 4405 Nitra reprezentovalo v tomto ročníku iba ženské družstvo, JDS z Nitry nastúpili v plných zostavách, jak JDS MO č.1 Nitra, tak aj č.5 Nitra-Zobor. Novinkou turnaja, a veríme že aj budúcou tradíciou, bola účasť zmiešaného družstva mužov mesta Nitry pod vedením poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Jána Grešša a ženské družstvo priviedla herečka DAB v Nitre Gabika Dolná.

Prítomných vrátane hostí privítal a turnaj otvoril predseda klubu pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj. V úvode pozdravil súťažiacich primátor Nitry pán Marek Hattas a potom už súťaž dostala rýchly spád vyžrebovaním poradia v kategórii žien a mužov. 54 hráčov „s miliónovou energiou“ (Tatianna Kubinec, FB) začalo nielen bojovať o postup a miesto na stupni víťazov, ale aj tvoriť príjemnú, priateľskú atmosféru, žičlivé prostredie a dobrú náladu v slnečnom a teplom júnovom dni. V tyle turnaja začali neúnavne pôsobiť „zaťko s kamošom“. V priebehu zápolenia sa našla chvíľka na debatu, ochutnanie výrobkov domácej a sponzorskej kuchyne alebo aj spomienkovú fotografiu.

Ihriská sú situované na plochách pri novom moste nad riekou Nitra, v blízkosti ktorých nachádzajúce sa bistro poskytlo športovcom útulné miesto na odpočinok, skvelý guľáš s kávičkou a ďalšie podporné služby. Podporu našej športovej aktivite poskytlo aj mesto Nitra v podobe stolov a lavíc pre zútulnenie miesta a vytvorenie priaznivých podmienok organizačnému tímu pre zabezpečenie doplnkových služieb účastníkom turnaja. Osobne sa do prípravy turnaja zapojil aj poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Ján Greššo zabezpečením pripravenosti ihrísk a priľahlých trávnatých plôch.

Za rozhodovania hlavného rozhodcu plk. v. v. Ing. Františka Kromku a Katky Velčickej zápasy postupne naberali spád, v silnom konkurenčnom prostredí mnohé duely nadobudli takú vyrovnanosť, že súboj rozhodli vytrvalosť, sústredenosť a rozhodnosť herného postupu až do konca. S uháňajúcim časom pribúdalo aj sympatizantov a náhodných obdivovateľov tohto športu a veru pribudli aj prekvapenia.

Ukázalo sa, že pravidelné tréningy účastníkov nominovaných z JDS priniesli svoje ovocie v obidvoch kategóriách, ale prekvapila osobitne zvládnutá technika hodov Mgr. Jána Grešša, ktorý už v semifinále vyradil trojnásobného víťaza turnaja Eugena Candráka z JDS MO č.1. Až v úplnom závere finálového zápasu našiel aj Mgr. Greššo svojho premožiteľa.

Potešilo nás, že novoustanovený veliteľ 11. brigády Vzdušných síl (VÚ 4405 Nitra) plk. Ing. Pavel Kožlej si vytvoril časový priestor a navštívil nás a pre našu súťaž zabezpečil spomedzi súťažiacich aj dve zdravotníčky pre prípadné poskytnutie zdravotníckej pomoci, za čo mu aj touto cestou ďakujeme.

Výsledky v kategórii mužov:

  1. miesto Štefan CITSOŇ – JDS ZO č.5 Nitra-Zobor
  2. miesto Mgr. Ján GREŠŠO – poslanci mesta Nitra
  3. miesto Eduard FRAŇO – ZV SR – JDS Sereď

Výsledky v kategórii žien:

  1. miesto Magdaléna KRIVANSKÁ – JDS ZO č. 5 Nitra-Zobor
  2. miesto Alena KOREŇOVÁ – JDS ZO č. 5 Nitra-Zobor
  3. miesto Sabína PECEKOVÁ – VÚ 4405 Nitra

Víťazi kategórií obdržali Putovný pohár, všetci medailisti dostali poháre, diplomy, medaile a upomienkové predmety. Dianie na súťaži bolo zdokumentované pre Kroniku klubu, ale aj pre ostatných súťažiacich – fotografkou Ing. Boženou Luspajovou.

Príjemné počasie a zabezpečený pitný režim s grilovanou klobásou a chutným guľášom určite napomohli dobrej reklame tohto nenáročného športu a veríme, že v ďalšom ročníku osloví aj ďalších jeho priaznivcov a obdivovateľov, ktorí nájdu odvahu postaviť sa do kruhu a dômyselne odhodiť guľu. (Už ste ho niekedy hrali?, Tatiana Kubinec, FB).

Sme presvedčení, že prítomných 70 účastníkov odchádzalo z Nitry spokojných, pozitívne naladených a snáď aj bohatších o nových priateľov a poznatky. Ďakujeme všetkým za účasť, podporu, skvelú náladu a dosiahnuté výsledky, tešíme sa na budúcoročné stretnutie – Dovidenia za rok.

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová, Tatiana Kubinec (prevzaté z FB)

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.