Opustil nás plk.v.v. Ing. Tomáš Švec

Dňa 3. januára 2022 nás po ťažkej chorobe opustil vo veku 78 rokov plk. v.v. Ing. Tomáš Švec, prezident ZV SR v rokoch 2013 až 2017.

Tomáš Švec sa narodil 15.12.1943 v Trenčíne, v roku 1961 nastúpil ako poslucháč na Vojenské spojovacie učilište Nové Mesto nad Váhom. V roku 1964 bol prijatý za vojaka z povolania, následne slúžil v spojovacích odbornostiach v Západnom vojenskom okruhu ako veliteľ spojovacej roty a  spojovací náčelník pluku. V roku 1974 je premiestnený na Slovensko ako náčelník štábu 13. spojovacieho práporu 13. td Topoľčany. V rokoch 1977 až 1980 študoval na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne. Následne pracuje ako spojovací náčelník divízie, vedúci oddelenia vojenskej katedry VŠDS, náčelník oddelenia pre styk s verejnosťou Východného vojenského okruhu, náčelník oddelenia pre styk s verejnosťou, tlačový tajomník NGŠ Armády SR a zástupca kancelárie NGŠ ASR. Vojenskú službu vykonával v posádkach Nové Mesto nad váhom, Český Krumlov, Vimperk, Prachatice, Topoľčany, Brno, Žilina, Trenčín. Vojenskú službu ukončil v roku 1999.

V rokoch 2000 až 2001 pracuje ako vedúci kancelárie rektora Trenčianskej Univerzity, v rokoch 2001 až 2002 ako asistent poslanca NR SR Jozefa Tuchyňu. Od roku 2003 pôsobil ako predseda oblastného výboru SZPB v Trenčíne a hovorca ZV SR. Vo Zväze sa stal jeho prezidentom v rokoch 2013 až 2017 a i potom sa v práci pre nás všetkých stále angažoval.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 10. januára 2022 o 14,00 hod. v Dome smútku sídlisko Juh Trenčín.

V Tomášovi Švecovi strácame rozhľadeného a skúseného človeka, priateľa, kamaráta, ktorý nám bude chýbať…

Česť jeho pamiatke!  

2 thoughts on “Opustil nás plk.v.v. Ing. Tomáš Švec

  1. Klub Nitra-Zobor vyjadruje úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym plk. v .v . Tomáša Šveca.
    Osobne mám na plk. v.v. Šveca dobré spomienky zo spoločného pôsobenia na GŠ ASR v rokoch 1998-1999. Vybavujem si jeho pokojné, odbornými podkladmi argumentačne fundované a výstižne prezentované vyjadrenia v jednom pre Slovenskú republiku zlom období a vynikajúce výsledky v odrazení zlomyseľných až rozvracačských útokov vedených proti GŠ, ASR a SR.
    Česť jeho pamiatke.

Pridaj komentár