Príjemné Vianoce a šťastlivý nový rok 2022

Vážení členovia zväzu,        
už druhý rok prežívame obdobie, ktoré z dôvodu pandemie COVID-19 výrazne obmedzuje klubovú a zväzovú činnosť.
        V súvislosti s nastávajúcimi vianočnými sviatkami roku 2021 Vám želám aj menom členov prezídia ZV SR príjemné prežitie vianočného obdobia v kruhu najbližších. Myslím, že najkrajším darčekom pre nás všetkých by bolo ukončenie tohto pandemického obdobia natoľko, aby sme opäť mohli v nadchádzajúcom roku pokračovať v tradičných aktivitách za širokej účasti členov klubov.
        K tomu Vám želám v roku 2022 veľa zdravia, šťastia a osobných, rodinných a klubových úspechov.
plk.v.v. Ing. Ján Paulech
     štatutár ZV SR

Pridaj komentár