Aktuálna informácia – valorizácia dôchodkov 1. 1. 2022

V tomto roku končí prechodné štvorročné ustanovenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré zaviedlo tzv. garančný mechanizmus valorizácie dôchodkov a od 1.1.2022 budú preto dôchodky valorizované „iba“ podľa % inflácie. V praxi toto prechodné ustanovenie znamenalo to, že všetkým poberateľom dôchodkov bola garantovaná aj minimálna suma valorizácie (2% z priemerného dôchodku za 1.polrok prechádzajúceho roka, čo bolo na rok 2021 9,20 € pri starobných dôchodkoch) pre prípad, že by bola inflácia nízka.

Keďže miera inflácie vypočítaná pre účely valorizácie dôchodkov je na rok 2022 1,3 % bude napr. dôchodok v sume 500,00 € valorizovaný od 1. 1. 2022 o 6,50 €. V prípade, že by bola garancia minimálnej valorizácie zachovaná aj pre rok 2022 bola by valorizácia takéhoto dôchodku 10,00 €.

Vzhľadom na uvedené bol dňa 01. 10. 2021 do Národnej rady SR podaný návrh skupiny poslancov NR SR za stranu HLAS-Sociálna demokracia na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Cieľom tejto novely zákona bolo spätné zavedenie (pokračovanie) tzv. garančného mechanizmu na minimálnu valorizáciu dôchodkov aj v roku 2022 a ten by zabezpečoval to, aby najmä dôchodcom s nízkymi dôchodkami garantoval minimálne valorizáciu na úrovni 2 % priemerného  starobného dôchodku.

Národná rada SR o tomto návrhu novely zákona rokovala dňa 22. 10. 2021 v tzv. prvom čítaní. Žiaľ návrh nebol podporený koaličnými poslancami a pri hlasovaní neprešiel, t. j. Národná rada SR už o ňom v druhom čítaní nemôže rokovať.

Výsledok hlasovania: Za 40, Proti 19 a Zdržalo sa 64 poslancov.

uverejnené dňa 9.novembra na webe APVV

Pridaj komentár