Viaceré vojenské pamiatky v meste Kežmarok dostanú nový vzhľad

Viaceré vojenské pamiatky v meste Kežmarok dostanú nový vzhľad.

Ako informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie Mestského úradu v Kežmarku, prvou z nich je tank pred Kežmarským hradom.

„Po odstránení starých náterov pieskovaním a aplikácii základného náteru dostal tank typickú kryciu vojenskú farbu. V ďalšom postupe bude riešený podstavec s travertínovým obkladom, ktorý bude opieskovaný a ošetrený krycím bezfarebným penetračným náterom. Súčasťou opráv a údržby je aj výmena a doplnenie časti obrubníkov, úprava povrchov chodníkov či príprava plochy okolia tanku pre kvetinovú výsadbu. V poslednej fáze budú osadené informačné tabule. V ďalšej etape sa budú realizovať rekonštrukcie vojnových pamätníkov na Starom cintoríne a v lokalite Hájovňa,” uviedol riaditeľ Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Kežmarok Miroslav Škvarek.

Práce prebiehajú v koordinácii Technických služieb Kežmarok – sociálneho podniku mesta a VPS.

Podnet na opravu pamiatok v okrese podalo predsedníctvo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).

„V pláne máme aj štyri pútače s textom a fotografiami v blízkosti tanku. Prvé tri budú vyobrazovať históriu vzniku a vývoja tankovej brigády a jedna bude venovaná novodobej histórii po druhej svetovej vojne,” priblížil predseda SZPB Kežmarok Milan Janeček.

Do parku bol tank umiestnený v roku 1969 pri 700. výročí založenia mesta.

Projekt Oprava pamätníka – tank je financovaný zo zdrojov SZPB Poprad, celková výška poskytnutých prostriedkov bola 4 950 eur.

Úrad vlády SR poskytol dotáciu vo výške 7 000 eur, z čoho na opravu pamätníka padlým druhej svetovej vojny na Starom cintoríne poputuje 4 500 eur a na opravu pamätníka padlým druhej svetovej vojny Hájovňa 2 500 eur.

pplk. v.v.Ing. Jozef  ŽÁČIK

predseda klubu vojakov Kežmarok

Pridaj komentár