Oslavy Medzinárodného dňa OSN v Seredi

24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN a stala sa tak nosným pilierom súčasných medzinárodných vzťahov. Od roku 1948 si tento deň pripomíname ako Medzinárodný deň OSN. Organizáciu spojených národov založilo po 2. svetovej vojne 51 krajín, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. Hlavným cieľom OSN je zachovať medzinárodný mier a bezpečnosť, ale zasahuje do všetkých najdôležitejších oblastí medzinárodnej politiky. Slovenská republika sa stala členom Organizácie spojených národov 19. januára 1993 ako nástupnícky štát Česko-Slovenska. Medzinárodný deň OSN tradične sprevádzajú v členských krajinách OSN, ktorých je v súčasnosti 193, verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. V Charte OSN sú vymedzené nástroje OSN pri riešení konfliktov. V druhej polovici 20. storočia získali väčší význam mierové operácie, ktoré uskutočňujú vojenské jednotky, dobrovoľne poskytované členskými štátmi OSN. Slovenská republika od svojho vzniku 1. januára 1993 deklarovala ambíciu stať sa aktívnym prispievateľom k medzinárodnej bezpečnosti a aktívne sa podieľať na politických a vojenských opatreniach medzinárodného spoločenstva pri hľadaní mierového riešenia z konfliktov v rozličných častiach sveta. Odchod prvých vojakov Armády Slovenskej republiky do mierovej operácie, ktorými boli príslušníci ženijného práporu mierových síl OSN v misii UNPROFOR, pripomína pamätník pri autobusovej stanici v Seredi. Ten bol slávnostne odhalený 11. mája 2013 pri príležitosti 20. výročia tejto udalosti. Na podnet prezidenta občianskeho združenia UN Veteran Slovakia 25. októbra 2021 sa v Seredi uskutočnilo pod záštitou ministra obrany SR Jaroslava Naďa  slávnostné podujatie, pripomínajúce Medzinárodný deň OSN. Podujatie začalo pietnym aktom pri pamätníku mierových síl OSN kladením vencov. Vence k pamätníku položili predstavitelia MO SR, ktoré zastupoval generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov JUDr. Martin Jakál a riaditeľ oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Ing. Richard Zimányi a primátor mesta Sereď Mgr. Martin Tomčányi, delegácia Združenia rakúskych mierotvorcov na čele s generálom Güntherom Greindlom,  delegácia UN Veteran Slovakia spolu s prvým ordinárom Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskupom Františkom Rábekom a delegácia Klubu generálov SR, ktorú tvorili generál v. v. JUDr. Tibor Gaplovský a brigádny generál v. v. Štefan Mečár. Ozbrojené sily zastupovali veliteľ Pozemných síl OS SR generálmajor Ivan Pach, veliteľ spoločného operačného veliteľstva OS SR generálmajor Ondřej Novosad, veliteľ centra krízového manažmentu OS SR brigádny generál Tibor Králik, veliteľ 1. mechanizovanej brigády brigádny generál Alexander Kollárik a hlavní funkcionári ženijného práporu Sereď. Zväz vojakov SR zastupovali podpredseda Zväzovej rady pplk. v. v. Ján Poliačik, predseda klubu Pezinok plk. v. v. Milan Viglacký, predseda klubu Sereď pplk. v. v. Ondrej Urban, plk. v. v. Viliam Vacho a ďalší členovia klubu ZV SR Sereď.

 

Slávnostný deň pokračoval svätou omšou v kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval Mons. František Rábek. Vo svojej kázni mimo iného pripomenul osudy mnohých slovenských vojakov, ktorí sa z misií vrátili domov a nie vždy boli ocenení podľa svojich zásluh a schopností.

Po svätej omši program podujatia pokračoval slávnostným nástupom v  kasárňach ženijného práporu, počas ktorého odovzdal štátny tajomník MO SR Marián Majer pamätné medaile veteránom mierových misií pplk. v. v. Ľubomírovi Mičátkovi, pplk. v.v. Ondrejovi Urbanovi, pplk. v.v. Mariánovi Bartekovi a pplk. v.v. Milanovi Kuklišovi, ktoré im udelil minister obrany Jaroslav Naď.  Plukovník v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD., prezident UN Veteran Slovakia potom odovzdal mnohým hosťom Radom UN VETERAN SLOVAKIA za zásluhy a budovanie mieru. Okrem iných bolo toto vyznamenanie bolo udelené ženijnému práporu Sereď, mestu Sereď  ako vyjadrenie vďaky za to, že samospráva dlhodobo podporuje aktivity občianskych združení UN VETERAN SLOVAKIA a Zväzu vojakov SR. Zlatý rad UN VETERAN Slovakia in memoriam bol udelený plukovníkovi Štefanovi Ivanovi a prevzala si ho jeho manželka pani Anna Ivanová.

Na záver perfektne pripraveného podujatia pozval prezident UN Veteran Slovakia prítomných hostí na krátku recepciu v jedálni ženijného práporu spojenú s prezentáciou mierových misií  OS SR a pohostením.

Fotografie: Iveta Tóthová, Pavol Vitko, MO SR

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár