Navždy nás opustil plk. v.v. Ing. Jozef Kufel

Klub  Zväzu vojakov SR Nové Mesto nad Váhom s  hlbokým zármutkom oznamuje všetkým členom, priateľom a známym, že   dňa 19. októbra 2021 nás vo veku 89 rokov  navždy opustil náš dlhoročný člen 

 

plk. v. v.   Ing. Jozef KUFEL

 

Posledná rozlúčka s nebožtíkom sa   konala dňa 22.10.2021 o 14.00 hodine v dome smútku v Novom Meste nad Váhom.

 

Česť jeho pamiatke! 

  Rada klubu ZV SR vyjadruje pozostalej rodine úprimnú sústrasť.

Priebeh vojenskej kariéry:

od  01.11.1952  do  01.09.1953  vojenská základná služba, žiak poddôstojníckej školy. 23.ťažká delostrelecká  brigáda, Stará Boleslav;

od  01.09.1953  do  28.08.1955  poslucháč, Vojenské politické učilište Josefa Hakena, Rodnice n/Labem;

dňa  28.08.1955  prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti poručíka;

od  28.08.1955  do  30.09.1956  zástupca veliteľa pre politické veci 6.ťažká delostrelecká brigáda, Senica nad Myjavou;

od  01.10.1956  do  30.09.1957  zástupca veliteľa pre politické veci – 312.ťažká delostrelecká brigády, 6.delostrelecká divízia, Senica nad Myjavou; 

od  01.10.1957  do  10.09.1958  predseda útvarovej organizácie KSČ – 312.ťažká delostrelecká brigády Senica nad Myjavou;

od  10.09.1958  do  17.07.1961  predseda útvarovej organizácie – 3.delostrelecký pluk, Senica n/Myjavou;

od 17.07.1961 poslucháč – obor vojensko-inžinierský, špecializácia 202, fakulta delostrelecká a rádiolokačná, VA AZ, Brno;

dňa  15.02.1964  prevedený z 3.roč. špecializácie 202 do 3. ročníka špecializácie vojenských počítačov, fakulta letecká, smer vojensko-inžiniersky;

od  15.04.1964  do  30.07.1966  poslucháč, smer vojensko-inžiniersky, špecializácia – vojenské počítače, fakulta delostrelecká a rádiolokačná, VA AZ, Brno;

od  30.07.1966  do  31.07.1967  ukončil štúdium na VA AZ v Brne a ustanovený starším učiteľom mechanizácie a automatizácie spojení veliteľstiev spojovacieho vojska MNO;

od  01.08.1967  do  31.05.1968  starší učiteľ – vedúci predmetovej skupiny matematiky, fyziky a chémie učebnej skupiny všeobecnovzdelávacích predmetov – Spojovacie učilište Nové Mesto nad Váhom;

od  01.06.1968  do  12.10.1969  zástupca náčelníka učebnej skupiny – starší učiteľ učebnej skupiny všeobecno vzdelávacích predmetov – Spojovacie učilište Nové Mesto nad Váhom;

od  13.10.1969  do  26.11.1972  náčelník učebnej skupiny všeobecnovzdelávacích predmetov Spojov. učilište Nové Mesto nad Váhom;

dňa  01.09.1972  premenované Spojovacie učilište na Vojenské učilište Podjavorinských partizánov;

od  27.11.1972  do  08.08.1973  náčelník učebnej skupiny počítačov a mechanizácie velenia – Vojenské učilište Podjavorinských partizánov Nové Mesto nad Váhom;

od  09.08.1973  náčelník učebnej skupiny elektroniky a špeciálnych zariadení – Vojenské učilište Pojdavorinských partizánov Nové Mesto nad Váhom;

od  01.09.1976  do  30.11.1976  vyslaný k štúdiu trojmesačného preškoľovacieho kurzu automatizácie a mechanizácie velenia – smer analyticko projekčný vo VA AZ Brno;

dňa  31.11.1991  prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania.

Dosiahnuté hodnosti:

28.08.1955  poručík

09.05.1958  nadporučík

01.06.1962  kapitán

01.06.1967  major

01.04.1972  podplukovník

01.10.1981  plukovník

Vyznamenania:

Medaila „Za službu vlasti“ z roku 1961;

Medaila „Za zásluhy o obranu vlasti“ z 27.04.1976;

Udelený titul „Vzorný učiteľ“ v r. 1981

Pamätná medaila k 40. výr. oslobodenia ČSSR Sov. armádou z r. 1985.

Pridaj komentár