Oceňovanie priamych účastníkov národného boja za oslobodenie

Na základe návrhu oblastnej organizácie SZPB sa dňa 7.10.2021 na MsÚ Humenné uskutočnilo ocenenie priamych účastníkov národnooslobodzovacieho boja a ocenenie práce pre SZPB. Na základe rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky boli na pôde mestského úradu odovzdané pamätné medaily k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia II. svetovej vojny. Pandémia túto slávnostnú chvíľu však posunula o dva roky posunula, čo však nezabránilo, aby prišla aj 93-ročná Mária Polláková, priama účastníčka národného boja za oslobodenie.
Na slávnostnom akte sa zúčastnili Richard Zimányi, generálny štátny radca, Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov, Ľubica Fusková, riaditeľka Odboru politiky ľudských zdrojov i Miloš Meričko, primátor mesta Humenné. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) Humenné zastupovali Benjamín Blaha a Gabriela Rosičová.
Odovzdaných bolo 15 pamätných medailí . Ocenení boli aj traja naši členovia klubu ZV SR Humenné : Vladimír Cibuláš, Jozef Kociov a Richard Sklár.

Vladimír Cibuláš
Predseda klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár