Rokovanie Prezídia Zväzu vojakov SR v Trenčíne

Dňa 7. októbra 2021 sa v Posádkovom dome v Trenčíne konalo 19. zasadnutie Prezídia ZV SR. Termín zasadnutia sa konal v náhradnom termíne.

Programom zasadnutia bolo vyhodnotenie plnenia úloh a uznesenia z 18. zasadnutia Prezídia ZV SR, vyhodnotenie 26. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, posúdenie Plánu tvorby a čerpania finančných prostriedkov na rok 2022, prejednanie úloh na prípravu 125. zasadnutia EUROMIL v roku 2022 v Trenčíne a hlavne sme sa podrobne zaoberali  návrhmi opatrení a rozpracovania úloh na prípravu osláv 30. výročia vzniku  a 10. snemu  ZV SR, ktoré sa budú konať na budúci rok.

Zasadnutia sa zúčastnili štatutár ZV SR plk.v.v. Ing. Ján Paulech, 1. viceprezident genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, člen prezídia pplk.v.v. Ing. Juraj Bašista, tajomník pplk.v.v. PhDr. Marián Mjartan, podpredseda Zväzovej rady ZV SR pplk.v.v. RSDr. Ján Poliačik a predseda Kontrolnej komisie pplk.v.v. Ing. Milan Matejkov.

Pridaj komentár