Strelecká súťaž v Čadci

Dňa 11.09.2021 sa na strelnici v Rakovej uskutočnil XIII. ročník súťaže v streľbe z veľkokalibrovej pištole o PUTOVNÝ POHÁR predsedu MO APVV Čadca a súťaž v streľbe z pištole + malorážka /dvojboj/.

Na pozvanie predsedu MO APVV sa súťaže zúčastnili dve družstvá nášho klub ZV SR Martin – Podháj.

Bola to súťaž trojčlenných družstiev, ktoré súťažili v:

      Streľbe z VPi …3+10 výstrelov, vzdialenosť terčov 25 m

      Streľbe z MP ..3+10 výstrelov, vzdialenosť terčov 50 m

      Dvojboj – súčet počtov bodov dosiahnutých z VPi + MPi jednotlivými súťažiacimi v družstvách a jednotlivo

Náš klub reprezentovali dve družstvá, ktoré súťažili v streľbe proti štyrom družstvám APVV. Strelci družstva A v zložení :

      pplk. Ing. Maroš Ondreják

      mjr.v.v. František Lietavec

      kpt. v.v. Ing. Martin Andrejuv

zvíťazil o v družstvách s nástrelom 515 bodov pred družstvom APVV, ktoré dosiahlo 448 bodov.

V streľbe z pištole obsadil :
1. miesto mjr.v.v. Lietavec nástrelom 90 bodov

2.miesto kpt.v.v. Ing.Andrejuv nástrelom 89 bodov

3.miesto pplk. Ondreják nástrelom 86 bodov

V streľbe z pušky :

1.     miesto kpt.v.v. Andrejuv nástrelom 89 bodov

2.     miesto pplk. Ing. Ondreják nástrelom 82 bodov

V dvojboji :

1.     miesto kpt v.v. Ing. Andrejuv nástrelom 178 bodov

2.     miesto mjr.v.v. Lietavec nástrelom 169 bodov

3.     miesto pplk. Ing. Ondreják nástrelom 168 bodov

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že účinkovanie nášho klubu na streľbách organizovaných MO APVV bolo veľmi úspešné.

Ostáva mi už iba poďakovať usporiadateľom za perfektne zorganizované podujatie, za možnosť nadviazania priateľských vzťahov s ich organizáciou a za priateľské prijate nášho klubu v krásnom prírodnom prostredí strelnice v Rakovej.

Verím, že im to rovnakou mincou oplatíme v budúcom roku, pri uskutočnení streleckej súťaže v Martine.

Pridaj komentár