Strelci SA PaedDr. Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom robia dobré meno svojmu učiteľovi

                Jedna z mála akcií, ktorá tento rok prebehla presne podľa ročného plánu Slovenského streleckého zväzu boli Majstrovstvá SR v streľbe z guľových ( malokalibrových ) zbraní pre rok 2021. Majstrovstvá sa konali 10. – 12. septembra na strelnici v Príbelciach. Stalo sa už zvykom, že na zatraktívnenie súťaže pre divákov sa výsledky priebežne zobrazujú na veľkoplošnej obrazovke. Každý divák mohol sledovať okamžité poradie strelcov a priebeh súťaže po každom výstrele. Strelci svoje zásahy sledovali na malom monitore, kde okrem hodnoty každého výstrelu vyhodnoteného na desatinu bodu, mohli priebežne vidieť svoj výsledok spočítaný po každom výstrele, po desaťranových položkách i svoj celkový výsledok.

                Na M SR postúpili iba najlepší strelci SR v jednotlivých disciplínach na základe spočítania troch najlepších výsledkov dosiahnutých v kvalifikačných pretekoch. Na základe týchto výsledkov sa zostavili rebríčky strelcov v každej disciplíne a z nich vždy 15 najlepších postúpilo na M SR.  Kvalifikačné preteky sa strieľali po skončení sezóny streľby zo vzduchových zbraní, od apríla do septembra 2021.

               Zo Streleckej akadémie PaedDr. Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom na tieto Majstrovstvá postúpili v kategórii  muži Juraj Marcinka v disciplíne – ľubovoľná malokalibrovka (ĽM) 60 výstrelov v ľahu, v kategórii juniori František Schröpfer v disciplíne – ĽM 3×40 výstrelov (40 v kľaku, 40 v ľahu, 40 v stoji ) a v disciplíne ĽM 60, v kategórii kadetov Martin Zich v disciplíne – ĽM 3×40 a ĽM 60 a Guido Ginoux v kategórii dorast v disciplíne – ĽM 3×20 a ĽM 60.

Najviac sa darilo nášmu juniorovi Františkovi Schröpferovi, ktorý v disciplíne ĽM 60 získal zlatú medailu a v disciplíne ĽM 3×40 striebornú medailu, náš kadet Martin Zich získal v disciplíne 3×40 zlatú medailu a dorastenec Guido Ginox získal v disciplíne 3×20 striebornú medailu.

Celkovo strelci Streleckej akadémie získali na M SR v streľbe z guľových dve zlatédve strieborné medaily, čo je v histórii akadémie zatiaľ najlepší výsledok, ktorý dosiahli na M SR v streľbe z guľových zbraní.

 

               Ďalšie preteky, ktoré v tomto roku prebehli v plánovanom termíne, boli Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov na rok 2021. ( muži nad 45 rokov a ženy nad 40 rokov ). Majstrovstvá sa konali v dňoch 17. až 19. septembra zase v Príbelciach. I pri týchto Majstrovstvách, rovnako ako pri majstrovstvách z guľových zbraní, boli využívané elektronické zobrazovacie prostriedky na priebežné sledovanie a zobrazovanie výsledkov.

Medzinárodných Majstrovstiev sa okrem strelcov zo Slovenska zúčastnili strelci z ČR, Slovinska, Maďarska a Rakúska. Medzinárodné majstrovstvá sú náročnejšie hlavne v tom, že sa nich  strieľajú disciplíny z malokalibrových i zo vzduchových zbraní.

Z našej Streleckej akadémie sa pretekov zúčastnili za pištoľové disciplíny Igor Gáll, za puškové disciplíny Ján Marek a Juraj Marcinka. Výsledky, ktoré naši strelci na týchto pretekoch vybojovali, možno znova zaradiť historicky za najúspešnejšie. Získali celkom 3 zlaté, jednu striebornú a tri bronzové medaily. Najviac sa darilo Jánovi Markovi, ktorý získal celkom dve zlaté a jednu striebornú medailu, Juraj Marcinka získal jednu zlatú a dve bronzové medaily a Igor Gáll získal jednu bronzovú medailu.

        Medzinárodnými majstrovstvami seniorov bola pre rok 2021 ukončená sezóna v streľbe z malokalibrových zbraní. Výsledky, ktoré strelci Streleckej akadémie PaedDr. Štefana Bumbála Nové Mesto nad Váhom v tohtoročnej sezóne i v uplynulých rokoch dosiahli, ich radia v Novom Meste nad Váhom medzi jednoznačne najúspešnejšie športové kluby. Musíme znova pripomenúť, že všetky disciplíny, v ktorých súťažíme, sú zaradené medzi olympijské a je v nich možné získať celkom až desať kompletných sad olympijských medailí. Preto i z tohto dôvodu znova žiadame hlavných predstaviteľov mesta pána primátora, jeho zástupcov a poslancov mestského zastupiteľstva, aby nepripustili likvidáciu malokalibrovej strelnice. Jej zbúraním by v Novom Meste zanikla  športová streľba, ktorá tu má viac ako šesťdesiatročnú tradíciu. Práve naopak, my žiadame, aby strelnicu rozšírili, zaviedli do nej kúrenie a vodu z vedľa stojacej telocvične. Tak ako sme už niekoľkokrát písali pánovi primátorovi, aby namiesto cvičiska a výbehu pre psov, dobudovali strelnicu.  Sme presvedčení, že strelnica na mieste, kde stojí, nikomu nemôže zavadzať, ba práve by vhodne doplnila športovo rekreačný projekt, ktorý sa ide budovať v tomto priestore. Myslíme si, že strelnica je oveľa lepším využitím  tohto priestoru, ako je cvičisko pre psov zvlášť, keď je tu už postavená. Športová streľba sa nedá robiť niekde na lúke alebo v hale, resp. v telocvični. Na športovú streľbu treba  balistikom schválenú a OR PZ odobrenú strelnicu, ktorú máme a vďaka nej sa radíme medzi najlepších nielen  v rámci mesta, okresu, kraja ale i Slovenska. Ak by sa podarilo strelnicu prebudovať podľa našich predstáv, Nové Mesto by sa mohlo stať „baštou“ tohto krásneho olympijského športu. Na strelnicu by mohli chodiť strieľať žiaci základných i stredných škôl v rámci TV a v nej by sa robil výber do streleckej akadémie.

Znova pripomíname, že pokiaľ budeme mať vytvorené dobré podmienky na prácu, vychováme strelcov, ktorí si dokážu vybojovať účasť na najvyšších športových podujatiach a možno i na OH. Dôkazom toho je, že jedného dvojnásobného účastníka OH sme už vychovali.

 Ing. Ján Marek

 

Pridaj komentár