Výročná členská schôdza v Klube Nitra-Zobor

Dňa 9. septembra 2021 sa uskutočnila VČS Klubu Nitra-Zobor v príjemnom prostredí reštaurácie OKO v Nitre. Takmer 62% členov bilancovalo plnenie svojho plánu aktivít v roku 2020 a rámcovo i v roku 2021.

   

Hosťami našej VČS boli podpredseda Zväzovej rady ZV SR a predseda ZV SR Klubu v Topoľčanoch pplk. v. v. Dr. Ján POLIAČIK a veliteľ VÚ 4405 Nitra plk. Ing. Jozef PAŇKO. V správe o činnosti za uplynulé obdobie predseda klubu Pavel Luspaj pripomenul rozhodujúce aktivity, ktoré klub pre svojich členov v minulom období organizoval, alebo spoluorganizoval s partnerskými organizáciami, alebo bol účastníkom aktivít organizovaných samosprávou a inými združeniami. Zmienil sťažené podmienky a ich rozhodujúci vplyv na nekonanie plánovaných aktivít a tým aj nepriaznivý dôsledok na akcieschopnosť rady klubu, znovurozbehnutie a zachovanie kontinuity klubovej činnosti. Aj napriek tomu, sa nám už tradične darilo v oblasti darcovstva 2 % z daní. Vďaka tomuto zdroji príjmov klubu, sme absolvovali výlety za spoznaním Slovenska – do Čierneho Balogu, na hrad Červený Kameň, do jaskýň Gombaseckej a Domice a prehliadli sme si skvostný kaštieľ Betliar. Toto obdobie bolo poznamenané aj odchodom našich členov, s p. Miklovičom, p. Földešim a p. Orsághom sme sa rozlúčili navždy. Taktiež sa nám podarilo získať dvoch nových členov z radov bývalých kolegov vo VÚ 4405 Nitra. Vydaril sa nám aj 4.ročník Memoriálu Františka Chudu v petangu, na ktorom sa zúčastnili priatelia z JDS v Nitre, z Klubu Topoľčany na čele s jeho predsedom pplk. v. v. Dr. Jánom Poliačikom a z VÚ 4405 Nitra na čele s jeho veliteľom plk. Ing. Jozefom Paňkom. Uctili sme si pamiatku padlých počas oboch vojen, SNP a oslobodenia mesta a zúčastnili sme sa pochodu partizánskym chodníkom v roku 2020 aj 2021. Aj v závere roka máme v pláne uskutočniť ešte niekoľko akcií za predpokladu, že bude zdravotná situácia v regióne dobrá. Pplk. v. v. Dr. Ján Poliačik odovzdal štyri vyznamenania – HVIEZDA ZV SR – mjr. v. v. Mgr. Jozefovi Halgošovi, pplk. v. v. MUDr. Ivanovi Holkovi, pplk. v. v. Ing. Ladislavovi Barinovi a veliteľovi VÚ 4405 Nitra plk.Ing.Jozefovi Paňkovi, ocenenie za ich dlhodobý priebežný príspevok k úspešnému plneniu našich cieľov.

  

Taktiež boli odovzdané Čestné uznania pplk. v. v. Vítězslavovi Matiaskovi, p. Alžbete Matiaskovej a npráp. v. v. Imrichovi Ivanicsovi a boli ocenení aj naši priatelia zo Spoločnosti Ludvíka Svobodu – pobočka v Kroměříži,  Klub výsadkárov-veteránov z Holešova a výrobná spoločnosť PEIKKO s.r.o.

  

Veliteľ VÚ 4405 Nitra ocenil Pamätným listom mjr. v. v. Ing. Vladimíra Lavora a pplk. v. v. Jána Košinu za dlhoročnú spoluprácu pri príležitosti ich životného jubilea.

  

V prestávke sme si pobesedovali a stihli vychutnať pripravený guláš.

  

Zvolená bola nová rada klubu -7 členná, predsedom sa opäť stal pplk. v. v. Ing. Pavel Luspaj, ten bol zvolený aj za delegáta na 10. Snem ZV SR. Žiaľ, ani počas tohtoročnej VČS ešte žiadny člen nášho klubu nenašiel v sebe odhodlanosť k zastupovaniu nás v orgánoch ZV SR.

 

Výročná členská schôdza schválila všetky hodnotiace, plánovacie a realizačné dokumenty klubu. Príjemné a ničím nerušené prostredie vytvorené hotelovým zariadením OKO ocenili všetci zúčastnení s nádejou, že sa do týchto priestorov budeme môcť čoskoro vrátiť a zrealizovať tu niektoré naše tradičné aktivity plánované do konca roka 2021.

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová

One thought on “Výročná členská schôdza v Klube Nitra-Zobor

Pridaj komentár