Storočnica protilietadlovcov na Slovensku

      Dňa 1. februára 2021 uplynulo 100 rokov od oficiálneho vzniku 3. protilietadlovej batérie Bratislava 151.delostreleckého pluku Praha ako prvej protilietadlovej jednotky na území Slovenska. Pri tejto príležitosti sa dňa 13. septembra 2021 uskutočnilo priateľské stretnutie spojené s konferenciou v priestoroch Akadémie ozbrojených síl (ďalej len „AOS“) Liptovský Mikuláš. Stretnutie a konferenciu organizovala AOS a Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR. Hlavní organizátori boli genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek a pplk.v.v. Ing. Ladislav Zahradník za účasti príslušníkov Protilietadlovej raketovej brigády v Nitre pod velením plk. Ing. Jozefa Paňka a AOS pod vedením rektora Doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc.. Za GŠ OS SR bol prítomný brig.gen. Ing. Ladislav Dovhun, MA. Medzi hosťami bol aj riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD..

           

       Za Klub pezinok ZV SR sa priateľského stretnutia zúčastnili plk. v.v. Ing. Milan Viglaský, genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr. v.v. Ing. Rudolf Žídek, genmjr.v.v. Ing. Jiří Jančík, plk. v.v. Ing. Miroslav Kolečányi, pplk. v.v. Ing. Ján Bodor, plk. v.v. Ing. Ján Bíž, plk. v.v. Ing. Vladimír Gregor a plk.gšt. v.v. Ing. Vladimír Albert. Všetci menovaní boli ocenení pamätnou plaketou, ktorú odovzdával plk. Ing. Jozef Paňko, veliteľ protilietadlovej raketovej brigády Nitra spolu s genpor. v.v. Ing. Petrom Vojtekom.

Na stretnutí  sa spomínala história PVO od roku 1921 po jednotlivých etapách formovania útvarov a aj ich rušenia a ďalšia perspektíva PVO v nasledujúcich rokoch. Súčasťou bola aj príprava personálu pre PVO v AOS a ukážka bojovej techniky Protilietadlovej raketovej brigády v Nitre.

Klub Pezinok ZV SR pri tejto príležitosti ocenil  pamätnou plaketou niektorých účastníkov konferencie:

brig.gen. Ing. Ladislav Dovhun, MA.

plk.v.v. Ing. Ján Železník

pplk.v.v. Ing. Ladislav Zahradník

plk.v.v. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.

plk.v.v. prof. Ing. Ján Kurty, CSc.

plk.v.v. Ing. Ľuboslav Foltín

pplk. v. v. RSDr. Peter Kramarčík

plk. Ing. Jozef Paňko 

genmjr.v.v. Ing. Peter Novotňák

pplk.v.v. doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.

plk.v.v. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.

genpor. v.v. Ing. Marián Áč, PhD.

genmjr. v.v. Ing. Rudolf Žídek

 

Pripravil: text: Stano Šimon, foto: Milan Viglaský,  Ján Bodor

 

Pridaj komentár