Účasť klubu ZV SR na krajských oslavách 77. výročia SNP na vrchu Roh pri Lubine

    Dňa 4. septembra 2021 sa konali krajské oslavy 77. výročia SNP na vrchu Roh pri Lubine. Delegácia klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom spolu s OblV SZPB si najprv uctila pamiatku lodného kapitána Juraja Adamoviča-veliteľa oddielu Rázus 2. čsl. partizánskej brigády J.V.Stalina v obci Moravské Lieskové. Potom účastníci pokračovali položením vencov a kytíc v Lubine pri dome, v ktorom žil kpt. Miloš Uher-veliteľ oddielu Hurban-2. čsl. partizánskej brigády J. V. Stalina.

Moravské Lieskové

      

Lubina

  

   Hlavná časť krajských osláv 77. výročia SNP sa konala na vrchu Roh pri Lubine. Bola otvorená preletom stíhačiek OS SR a položením vencov a kytíc k pamätníku. Pietnej spomienky sa zúčastnili Milan Laurenčík-podpredseda NR SR, poslanci NR SR Jaroslav Baška, Peter Kmec, Ondrej Dostál a Radovan Kazda, Roman Mikulec-MV SR, Ingrid Brocková-štátna tajomníčka MZV SR, Ĺuboš Szigeti-podpredseda ÚS SR, gen. Daniel Zmeko-NGŠ OS SR, zástupcovia veľvyslanectiev USA a VB, Jozef Trstenský –podpredseda TSK a primátor Nového Mesta nad Váhom, primátori a starostovia nášho regiónu, predstavitelia SZPB, zástupcovia družobných organizácií ČSBS Kyjov a Uherské Hradiště, ZV SR klub Nové Mesto nad Váhom a Piešťany, politických strán a občianskych združení a obyvatelia Podjavorinsko-podbradlianskeho regiónu. Zvlášť srdečne sme privítali JUDr. Štefana Brunovského, syna genmjr. Jozefa Brunovského veliteľa 2. čsl. partizánskej brigády J. V. Stalina.Za klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom sa zúčastnili pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík, pplk. v.v. Ing. Vladimír Trgala, pplk. v.v. Ing. Milan Kadlečík, pplk. v.v. Vladimír Ješko, MBA, mjr. JUDr. Peter Lackovič a za klub Pie šťany Jozef Svetlík-predseda klubu.

Roh

            

    Slávnostné prejavy  predniesli Milan Laurenčík-podpredseda NR SR, Roman Mikulec-VV SR, Radovan Kazda- poslanec NR SR, Jaroslav Baška-poslanec NR SR a predseda TSK a tajomník ÚR SZPB Viliam Longauer. Spomienkové stretnutie ukončila hymnická pieseň. Po ukončení oficiálnej časti nasledoval kultúrny program v amfiteátri pod vrchom Roh.

Kamil Krištofík, foto: Milan Kadlečík

Pridaj komentár